Stockholms stad planerar nya bostäder vid Riddersvik, det kan ge bättre cykelleder runt norra Hässelby villastad. Men nuvarande idéskiss indikerar förvärrad trafikinfarkt.

Jag snubblade över ett förslag om nya bostäder på sajten Insyn Sverige. Det är gamla plantskolan vid Riddersvik som ska bli 350-400 bostäder. Det öppnar för ny och förbättrad cykelinfrastruktur runt norra Hässelby Villastad. Det behövs verkligen, för idag saknas sammanhängande huvudled för cykel längs Blomsterkungsvägen, och även på Lövstavägen söderut till Åkermyntan. Särskilt olyckligt är det för nybyggda förskolan vid Blomsterkungsvägen, det går inte att cykla dit med barn.

karta riddersvik linje ny

I förslaget nämns bristen på yta i Stockholm, och dessutom Stockholmsvisionen om 140.000 nya lägenheter till år 2030. Då är cykeltransporter nyckeln, eftersom det är det mest yteffektiva trafikslaget tillsammans med kollektivtrafiken. Här finns stor potential att bygga en riktigt attraktiv cykelinfrastruktur. Att cykla är dessutom snabbare än kollektivtrafik till city, med bonusen att det ger en helt annan personlig frihet att välja restider. Att cykla är dessutom snabbare än att åka bil till city.

Bild från Stockholms stad

Bild från Stockholms stad

Men hur ska cykelstråket byggas från Åkermyntan mot Riddersvik? Det prioriterade cykelstråket kommer på södra sidan om Lövstavägen och slutar idag vid Åkermyntan. Det finns vissa fortsättningar på båda sidor om Lövstavägen mot korsningen med Blomsterkungsvägen, men båda sidor har otydlig och klurig dragning som inte lockar till cykling.
Från korsningen Lövstavägen/Blomsterkungsvägen finns dessutom en befintlig cykelbana/trottoar på norra sidan av vägen, mot Lövstabadet, golfbana och friluftsområde.

Cykelleden norr om Lövstavägen, fördelar

  • Ansluter till köpcentrum Åkermyntan
  • cykelbanan ut mot Lövstabadet ligger redan på norra sidan
  • möjligen bättre anslutning mot Blomsterkungsvägen

Nackdelar cykelled norr om Lövstavägen

  • missar nya bostadsområdet Riddersvik
  • missar Hässelby villastad skolan
  • missar idrottsanläggningen

 

Bästa alternativet är cykelbana på båda sidor om Lövstavägen, om Stockholms stad menar allvar med att prioritera cykeltrafik långsiktigt.

Nuvarande idéskiss ger en indikation på förvärrad trafikinfarkt.

För att verkligen stimulera cykeltransporter borde bostadsområdet Riddersvik från början planeras med lastcykelpool och bilpool. Med lastcykel klaras de flesta storköp av livsmedel vid Åkermyntans köpcentrum, och även inköpsresor till Coop Vinsta och Barkarby. Då kan ytor för parkering av privatägda bilar minskas till ett minimum.

Att bygga Riddersvik med traditionell bilparkering skulle öka den trafikinfarkt som redan finns. Varje morgon står bilkön stilla från Viadukten innan Åkermyntan, och rör sig långsamt hela vägen mot city. Det ökar samhällskostnader och bromsar regionens utveckling. Vardagstransporter med cykel ger tvärtom samhällsekonomisk vinst.

Nu vill även boverket öka cyklingen, bättre argument än så går väl inte att uppbringa för att låta Riddersvik bli ett cykelbostadsområde. Foto av CyCity från cykelstrategimötet.

Boverket vill öka cykling. Foto: CyCity

Boverket vill öka cykling. Foto: CyCity

 

Länkar

 

Ideskiss2_webb_740_Claudius

Idéskiss från Claudius

 

Idéskiss från Claudius

Idéskiss från Claudius