Helt ovetenskapligt och känslobaserat inlägg, och inga som helst fakta eller evidens.

Detta handlar om situationen där cykelbana korsar bilväg, och där cykeln idag enligt lag ska stanna och vänta till bilar har passerat. Jag själv har missuppfattat regeln i ca 30 år och felaktigt haft föreställningen att bilarna ska stanna. Även många medtrafikanter i bil verkar ha missuppfattat regeln och stannar ofta för cyklister som kommer på cykelbana. Det påminner ju lite om sjöreglerna där motordrivna fartyg väjer för icke motordrivna fartyg.

Nu när jag flyttat ut till Hässelby tycker jag mig ana att mina medtrafikanter i bil stannar lite oftare och väntar tills jag passerat på cykelbanan. Väldigt trevligt!

Närmare city, bilar proppar igen korsningen, cyklisten får tråckla sig förbi vid grönt för cykelbanan.