Nu är det statistiskt säkerställt, förortstrafikanter är mer hänsynsfulla.

Nu är jag helt säker i min hypotes att förortstrafikanter är mer hänsynsfulla. Jag kom med cykeln från en liten pyttestig och skulle korsa en större väg med ”ringledskänsla”. Trafikanten i bil stannade redan 10 meter bort. Jag tittade mig omkring och undrade varför bilen stannade, det gör nästan aldrig trafikanter i innerstaden. I innerstaden gäller mer regeln ”jag jag jag ska fram fram fram”. Men det fanns bara jag där, det var bara för mig bilen stannade.
Samma sak hände på hemvägen på samma ställe. Två av två gånger, det måste ju betyda statistiskt säkerställt.