Stockholms stad har länge misslyckats med sommarunderhåll, klippa buskar över cykelbanor. Olyckligt att nyplantera precis intill cykelstråk vid Norr Mälarstrand

Buskar nyplanterade för nära cykelstråket Norr Mälarstrand kartlänk

Under många år har cyklande dokumenterat Stockholms stads brister när det gäller sommarunderhåll som att klippa buskar och träd som växer in över cykelbanor. Då är det extra olyckligt att nyplantera buskar precis intill prioriterade cykelstråk. Det betyder att klippning måste ske väldigt ofta. Idag finns inte ens organisation för att regelbundet klippa buskar kring cykelbanor, och än mindre finns kvalitetskontroll av sommarunderhåll.

Hoppas dessa små buskar inte växer så mycket mer än så här

Buskar ska inte planteras nära cykelbanor

Cykelbanor i Stockholms stad är ofta underdimensionerade. Då är varje decimeter viktig, och därför ska buskar och träd inte planteras så nära cykelbanor att de måste klippas ofta. Bättre att lämna tillräckligt avstånd, med antingen gräsmatta eller växter som inte breder ut sig alls i sidled. Att sommarunderhåll brister är kommunicerat sedan 2016 till både trafikkontoret och den politiska styrningen i trafikroteln. Även att buskar inte ska planteras intill cykelbanor är kommunicerat.

Läs mer om sommarunderhåll

Ärendehantering

Kartlänk
190521 Klagomål skickat till trafikkontoret
190531 Svar från TK ”Se över placeringar”

Exempel när felanmälan inte fungerar, bättre att klippa buskar själv.

Uppdateringar

190531 Svar från trafikkontoret
Hej!
Tack för dina synpunkter. 
Vi får se över om det är några placeringar som bör justeras, längsmed Norr Mälarstrand Med vänlig hälsning
xxx xxx Parkingenjör Kungsholmen

190521 Mail till trafikkontoret
Hej 
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Längs prioriterade cykelstråket Norr Mälarstrand har det nyplanterats buskar precis intill cykelstråket. Det olyckligt eftersom buskarna riskerar att växa ut över cykelbanan. Stockholms stad har en bristande organisation för sommarunderhåll längs cykelbanor, att regelbundet klippa buskar som växer ut över cykelbanor. Det är väl dokumenterat i ett stort antal ärenden under många år. 
Buskarna närmast cykelbanan behöver således tas bort, och ersättas av gräsmatta eller annan växtlighet som inte breder ut sig alls. Det är också önskvärt att alla stadsdelar har den regeln att buskar och träd inte ska planteras intill cykelbanor, eftersom det är ett problem i hela staden att buskar inte klipps som växer ut över cykelbanor. Den instruktionen kanske redan finns i den tekniska handboken eller annat styrande dokument. 
Läs mer här, positioner, kartlänkar, bilder, dokumentation om brister i sommarunderhåll. 
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö