Åter har Polisen lämnat omärkta farliga hinder på cykelhuvudleden mot Västerort. Trafikkontoret jour säger med bestämdhet att de inte tänker vare sig åtgärda eller varselmarkera. Polisens länskommunikationscentral säger att de skickar bärgare.

Två bilar står delvis på cykelhuvudleden, eller det prioriterade cykelstråket som trafikkontoret kallar det, precis vid T-banan Islandstorget. Där Blackebergsvägen korsar Bergslagsvägen. De är märkta med 20 cm blåvitt avspärrningsband vardera. Men i mörkret syns det inte så bra.

Jag ringer först Trafikkontoret jour.
Medarbetaren säger att staden inte flyttar på fordon som är märkta med polisband. Jag trugar med att bilarna står trafikfarligt på prioriterad cykelbana. Han upprepar samma fras att de inte åtgärdar på något sätt saker som är polismärkta. Jag frågar om de kan ställa ut varningsband med reflexer eller blinkande koner, han upprepar samma fras att staden inte….osv. Frasen upprepas ca 10 gånger efter mina olika frågor.
Jag är lite besvärlig och frågar ”om bilarna kört på något så det tex läcker vatten eller gas, gäller samma regler då att om det är märkt med polisband så kommer staden inte göra någonting alls?” TK jour svarar  att i så fall kommer staden åka ut och åtgärdar vattenläckan.
Jag fortsätter ändå att fråga: ”men om det är risk för personskada när en cyklande kör omkull på grund av fordonen i vägbanan?”
Då får jag ett förvånande svar att om det är mörkt ska man inte vara ute och cykla.
Medarbetaren säger också att när Trafikkontoret ställer ut varselmaterial kommer det ändå bara att försvinna, det är också en anledning att de inte vill varna för farliga trafikhinder.
Vi kommer inte längre där. Jag tackar för samtalet och vi lägger på.

Jag ringer Polisen och Länskommunikationscentralen LKC.
LKC säger att polisen ser inga problem med att trafikkontoret flyttar objekt eller ställer ut varselmaterial vid trafikhinder.
Jag frågar hur rutinen ser ut, och vilka resurser polisen har i patrullbilar att märka upp trafikhinder. LKC svarar att polispatrull ska begära assistans av bärgare för att flytta objekt som står trafikfarligt.
Att polis markerar objekt med plastband är bara för att allmänheten ska se att polisen redan varit på plats, och för att undvika att fler ringer in och anmäler samma objekt.
LKC förstår problemet att polispatrull inte alltid inser att trafikhinder på cykelbana måste märkas upp med varningsband och flyttas. Om objekten hade stått på motorkörbanan finns antagligen en annan medvetenhet hos polispatrullerna att de måste flyttas eller märkas upp med varselmaterial säger LKC.

Nu återstår att dubbelkolla TK-jourens uppgift att de aldrig befattar sig med objekt som är märkt med polisband, samt uppgiften att man inte ska cykla i mörker. Jag misstänker att Mats Freij på TK har ett annat svar…
Jag misstänker också att personen på Trafikkontoret jour hittade på lite egna uttalanden.

Men det blir ett problem för trafiksäkerheten och inrapporteringen om personalen på Trafikkontoret hittar på egna regler och inte förstår att de representerar Stockholms stad.