Snöröjning uteblir helt på det prioriterade cykelstråket mot Västerort, vid ett snöfall på måttliga 10-15 cm. Trafik Stockholm verkar inte veta något om prioriterade cykelstråk, och trafikkontoret svarar inte alls på varför det havererade.

 

140319-alvik-korr

Jag ber Mats Freij på trafikkontoret bringa klarhet kring cykeljour och prioriterade cykelstråk. Så här mailar jag:

Jag skriver för bloggen cykelpendla Hässelby och undrar om du kan bringa klarhet i detta. Under onsdagen kom ett snöfall på ca 10-15cm, SMHI varnade på onsdagsmorgonen för snöfallet som klass 2.  Cykelbanan från city mot Hässelby definieras som ett prioriterat cykelstråk, men ändå var det inte plogat. Framkomligheten var på kvällen ofarbart med tung spårig snö som leder till att framhjulet gräver ner sig, ger tvära kast i färdriktningen och plötsliga stopp.

Under vintern får alla givetvis räkna med vinterväglag och anpassad körning, men i detta fall var det ofarbart.

Jag har  pratat med en lokal arbetsledare kring detta specifika cykelstråk, och han sade att  uppdraget är att det alltid ska vara farbart.

Trafik Stockholm redovisade en annan uppfattning under kvällen, att ”alla vägar är prioriterade”. Stämmer detta? Trafik Stockholm hänvisade också till att staden har 12 timmar på sig att ploga efter att snöfallet har slutat även för prioriterade cykelstråk. Stämmer det?

Jag frågade Trafik Stockholm om cykeljouren, som ska vara driftsatt enligt styrande politiker. Jag upplever att i detta läge när cykeljouren verkligen behövdes på ett prioriterat cykelstråk, då gäller inte arbetsmetoden cykeljour i praktiken. Och då är det väl ingen cykeljour om den inte fungerar som jour? Då är det mer  en allmänjour för samtliga trafikslag?

Under min hemfärd möttes jag av en maskin anpassad specifikt för gång/cykelbana, som körde med plogen uppfälld precis intill det prioriterade cykelstråket. Under hemfärden från city till Hässelby kunde jag räkna till 9st mindre maskiner lämpliga för gång/cykelbana som åkte parallellt med det prioriterade cykelstråket med uppfällda plogblad. Jag förstår att snöröjningsmaskiner måste transporteras snabbt mellan olika uppdrag, men är det inte ineffektivt, när inte ens en enda av dessa kunde göra samma transport, och samtidigt öppna det prioriterade cykelstråket?

 

plogenuppe

 

alvik

 

storamossen

Uppdateringar

140325 Trafikkontorets projektledare svarar inte på frågan, utan skickar ett standardsvar som verkar vara en färdig mall.

Hej!

Tack för ditt mail.

Trafikkontoret har under vintersäsongen utfört ett projekt på vissa speciellt utvalda cykelbanor, sk cykeljouren. Dessa cykelbanor har snöröjts med en metod där vi först har borstat cykelbanan, sen har vi spridit ut saltlösning. Maskinen som vi har använt har en dubbelfunktion, då vi inte använder borsten kan en plog fällas ner så kan snön plogas bort på traditionellt sätt. I Stockholm finns det många cykelbanor, men långt ifrån alla cykelbanor har ingått i detta projekt. Du kan läsa mer om ”cykla på vintern” på vår hemsida: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykla-pa-vintern/ där du också ser kartor på söder- respektive västerort vilka cykelbanor det gäller. Projektet kommer att utvärderas när vintersäsongen är klar.
Angående informationen att entreprenören har 12 timmar på sig att ploga efter ett snöfall: Snöröjning på övriga gång- och cykelbanor är upphandlade i respektive kontrakt områdesvis, där olika kriterier styr starttid och sluttid. Det är olika för t ex gångbana, körbana och vilken typ av väg det gäller tex bussgator. Så 12 timmar stämmer inte riktigt utan allt beror på kriterier, område och prioriteringar av gator.

/Pxxxx, Ingenjör

Trafikkontoret, Stadsmiljö Innerstaden
Fleminggatan 4, 104 20  Stockholm
Telefon: 08-508 xxx, 076-12 xxx
E-post:

 

Kommentar Från Cykelpendla Hässelby: Trafikkontoret svarar inte på frågan varför snöröjningen uteblev. Istället skickas en beskrivning om projektet sopsaltning.