Arbetsledning och kontroll av hur cykelbanor röjs från buskar och grenar har betydande brister i hela Stockholmsregionen. Jag passar på att utbyta erfarenheter med personal på Green Landscaping.

På vägen hem längs prioriterade cykelstråket vid Norr Mälarstrand stannar jag och pratar med ett gäng som klipper och sågar buskar intill cykelbanan.

fredhällsparken linjefredhällsparken linjeklippning buskar green

fredhällsparken linje

Har ni några speciella mått eller avstånd på hur långt ut från cykelbanan det ska vara fritt från buskar? – Nej, vi går på känsla.

Finns krav relaterade till hur olika växter bör beskäras, eller utseendemässiga krav? – Nej, vi bara röjer så att växtligheten inte skapar hinder för de cyklande och gående.

Jag förklarar att GC-banan innan Tranebergsbron bredvid Fredhällsparken är alldeles för smal för dubbelriktad gång och cykeltrafik. För att kunna utnyttja asfalten maximalt måste det finnas minst 50cm fri yta utan buskar och grenar utanför asfalten, för att de gående bekvämt ska kunna gå allra längst ut, utan att skrapa i utstickande grenar. Och då måste man röja 100cm utanför asfalten, för att inte entreprenören ska behöva röja varje vecka. Buskarna växer på sommaren helt enkelt.

Killarna lovar att åka och titta på växtligheten vid Fredhällsparken. Och berättar samtidigt att efter denna säsong är det Svevia som övertar kontraktet för skötseln av cykelbanan. Ingen kontinuitet med erfarenheter således.  Läs bloggpost om när det tog två veckor med tjat för att få klippt längs Fredhällsparken.

fredhällsparken linje fredhällsparken linje

 

Så här trångt är det på prioriterade cykelstråket bredvid Fredhällsparken, därför måste växtlighet klippas långt utanför asfalten. Om en cyklande ska kunna hålla normal fart, ca 20-30 km/t, med bra säkerhetsmarginaler, skulle cykelbanan behöva vara två meter bredare. Idag måste cyklande sänka farten till gångfart, och ibland avvakta tills mötande cykel har passerat innan den cyklande kan passera en gående.

trängt tranebergsbron

Vilka krav har Stockholms stad på fastighetsägarna om underhåll av växtlighet?

I kommentarsfältet fick jag detta tips av Lars. Stockholms stad kräver av fastighetsägare att de underhåller växtlighet så det inte påverkar framkomligheten. Länk.

Sthlm web om klippning buskar

 

Hur kan det se ut i övriga Stockholmsregionen?

Jag får känslan att det delvis inte finns några taktiska instruktioner från trafikkontoret. Och att uppföljning och kontroll från stadsdelsförvaltningar inte existerar eller är bristfällig. Och att budget, intresse och kompetens delvis saknas. Buskar och träd växer ut över GC-banor lite här och där i princip överallt där jag cyklar. Ett ganska grundläggande krav borde vara att inte plantera buskar och träd över huvud taget nära GC-banor om det riskerar att kräva klippning oftare än vartannat år. Det är bättre att lägga pengarna på annat i cykelifrastruktur, än att bränna det på skötsel av växtlighet som måste ske ofta.

Krav 2 är lika enkelt: När staden bekostar klippning, klipp så mycket att växtligheten inte växer ut i körbanan på minst två år.

 

Cykel-gångbro Ullvidevägen över Bergslagsvägen

Nälsta buskar

 

 

På cykelspåret mellan Kungens kurva och Vårby gård

Söderort2

 

Söderort, cykelbana längs E20

söderort 3