Byggtrafik helt utan utmärkning på barnens cykelbana vid Åkermyntan i Hässelby. Hål i asfalten riskerar omkullkörning och personskador

Hål och grus riskerar omkullkörning kartlänk

Barnen riskerar personskador när ett nytt flerbostadshus Lillys kvarter byggs vid Åkermyntan i Hässelby intill Plantagen. Helt plötsligt har entreprenören börjat använda en cykelbana som en extra infart för byggtrafik. Ingen anpassning alls för gång och cykeltrafik är gjord. Istället chansar man och bara kör på och struntar i stadens tekniska handbok. Ingen skyltning är gjord alls. I mörker finns risk att köra in i ett staket som sticker ut på cykelbanan. Byggstaket har en fot med alternativa hål, för att kunna tex undvika att foten sticker ut i onödan och blir en risk för påkörning. Entreprenören har struntat i det, och här finns onödig risk för påkörning.

Gående med barnvagnar och cyklande kan knappt mötas

Trångt efter kurva med skymd sikt

Det är många som passerar här, till och från Åkermyntans galleria. Många kommer med barnvagnar. Det är samtidigt cykelbana för många, både till skola och som anslutning till det prioriterade cykelstråket mot city. Det är trångt även utan ett byggstaket på gång- och cykelbanan. Nu får istället byggtrafikens sönderkörda gräsmatta användas, som består av lera och jord. Detta rimmar illa med Stockholms stads framkomlighetsstrategi.

Ärendehantering

Entreprenör Hökerum Bygg AB
Kartlänk
Ärendenummer SY1906050454BMM
190605 Anmälan till trafikkontoret
190605 Mail till Hökerum bygg AB

Uppdateringar

190605 klagomål inskickat via webbformulär
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Bygge vid Åkermyntan/Plantagen använder gång och cykelbana för byggtrafik. Byggstaket är placerat på gång och cykelbanan. Ingen utmärkning finns alls. Direkt efter kurva med skymd sikt. Asflatenm är sönderkörd, hål och grus riskerar omkullkörning och personskador. Många använder denna gång och cykelbana, möte är knappt möjligt. Det skapar konfliktsituation mellan gång och cykeltrafik.
Se bilder och hela ärendet här
http://www.cykelpendlahasselby.se/arbetsplats/byggtrafik-pa-barnens-cykelbana-hasselby/