Visst saknas det en nationell faktabas för cykel. Den ska självklart vara publik och man ska kunna interagera på olika sätt, med sociala medier mm. 

En nationell faktabas för cykel borde rimligen ligga hos tex Cykelfrämjandet, med stöd av projektpengar i tex 10 års intervall.

Vad kan finnas där, hur kan det genomföras?

Det lilla jag har googlat på cykelrelaterade frågor visar att det finns massor med cykelkompetens i Sverige och omvärlden. Men det är inte så lättillgängligt för trafikanter, väghållare, beslutsfattare och andra berörda kanske. Olika kommuner har egna faktasamlingar i cykelfrågor. Vti har massor med undersökningar och kompetens om cykling. Trafikverket, cykelfrämjandet och branchorganisationen likaså. Olika bloggar har redovisat mycket kunskap kring cykling. Och så vidare.

Vad ska det vara bra för?
För att cykelbanor ska byggas på rätt sätt i hela landet. För att underhåll och skötsel av cykelbanor ska ske på rätt sätt. För att lägga upp cykelstrategier, hur man får fler att välja cykel som transportmedel. Trafiksäkerhet, vilka säkerhetsmarginaler behöver en trafikant på cykel ha. Och många andra orsaker som kan öka cyklingen. Samla in, sprida, förädla och ständigt uppdatera den kompetens som finns nationellt.

Då behöver väl finansieringen täcka minst
– person med kompetens inom sociala medier och interaktivitet
– medel för grafisk utformning
– person med kompetens att systematisera, samla in fakta, och presentera med superanvändarvänligt gränssnitt i alla olika plattformar.
– ta in experthjälp från alla cykelexperter
– marknadsföring

Cykelfakta.se är väl ett lämpligt namn