På våren dammar det kraftigt från motortrafiken längs trafikverkets vägar. Det knastrar och smakar grus i munnen, och sätter sig i ögonen som blir grumliga. Trafikverket vill inte åtgärda.

Grus, damm och partiklar som andas in av cyklande är ett betydande hälsoproblem längs trafikverkets vägar i Stockholm på våren. 450 personer beräknas dö i förtid av luftföroreningar i Stockholm varje år, fler än i trafikolyckor. Jag ställde krav till Trafikverket för ett år sedan, men Trafikverket har inte ändrat rutiner, inte åtgärdat problemet. Stockholms stad har beslutat om kraftfulla åtgärder för bättre luftkvalitet, men trafikverket väljer ändå att inte agera. Istället svarar Trafikverket med förklaringar som att ”vi dammbinder så inandning av partiklar blir ett mindre problem

 

Folkhälsomyndigheten miljöhälsorapport 2017

På Trafikverkets egen hemsida står att de har ett åtgärdsprogram för ökad luftkvalitet, så det är svårt att förstå varför de inte vill åtgärda dammet under våren. Trafikverket uppmanar dessutom till cykling för att minska luftföroreningar, men vill ändå inte skapa förutsättningar för att cykla utan att behöva andas in grus och damm. Den logiken är svår att förstå. Sopningen behöver startas mycket tidigare, och göras flera gånger, längs trafikleder intill gång och cykelbanor.

 

 

 

Trafikverket uppmanar till cykling för att minska luftföroreningar

 

Ärendehantering

170322 Krav skickat till Trafikverket länk
170328 Trafikverket svarar: vi sopar bara en gång för att spara skattemedel
180413 Fråga till trafikverket varför dammet inte åtgärdats efter ett år länk
180418 Trafikverket svarar, ”det finns inga maskiner tillgängliga för sopning”, och ”vi dammbinder så inandning av partiklar blir ett mindre problem”

 

 

Länkar

  • Folkhälsomyndigheten 2017 sid 42 länk
  • Stockholms stad om luftföroreningar partiklar länk

 

Uppdateringar, senaste ligger överst i listan

 

170328 Svar från trafikverket,

Trafikverket avstår sopning för att spara skattemedel

 

170323 Krav ställs till Trafikverket på deras facebooksida