Mitti Västerort skriver om att fler bostäder planeras att byggas i Västerort. Det gäller 216 nya lägenheter längs Lövstavägen, 8200 nya bostäder i Hässelby- Vällingby, samt 20100 i Bromma. Rubrikerna hävdar att nya bostäder leder till köer i trafiken.

Vilka signaler skickar dessa rubriker? Jag upplever att rubrikerna utgår från att bilen är norm när det gäller vardagstransporter. I verkligheten är bilen redan idag det långsammaste transportmedlet för vardagstransporter i rusningstid från Hässelby till city. Cykeln slår både kollektivtrafik och bil. Med el-assisterad cykel behöver resenären inte ens bli svettig.

Vad är det egentligen som skapar köer i vardagstransporterna? Jo det är fordon som inte är yteffektiva. Cykel och kollektivtrafik är yteffektiva. Bil är inte yteffektivt.

Problemet med trafikprognoser är att de beräknas med bil som norm. Då läggs skattepengar på fler vägar för bil. Fler vägar för bil gör att fler väljer att använda bil, och framkomligheten minskar ytterligare till allt högre samhällskostnader. Om trafikprognoser istället görs med yteffektiva fordon som norm byggs bättre cykelinfrastruktur och kollektivtrafik, vilket leder till att fler väljer cykel och kollektivtrafik. De samhällsekonomiska vinsterna med yteffektiva fordon är stora. Cykeln har dessutom den samhällsekonomiska fördelen att kostnader för sjukvård minskar, samt att staden kan nå sina miljömål.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton nämner förbifarten som en del av lösningen. Problemet är att nya stora genomfartsleder för biltrafik ger plats för fler bilar, men ökar inte framkomligheten. Ulla nämner också förstärkt cykelpendlingsstråk, men i verkligheten när man tittar på budgeten, är det bara smulor som satsas på cykling. Tomma politiska ord utan praktisk handling.

IMG_7216

IMG_7218