Dagens förmiddagstur in mot City bjuder på varierande snöröjning. Från Hässelby villastad är underlaget lite som kullersten, och bitvis kraftigt spårigt och ofarbart. Från Råcksta är det plötsligt nyplogat med godkänd kvalitet. Inne i City finns korta partier med helt snöfri cykelbana.

Vad är ofarbart?

Hur definieras ofarbart för cykel vintertid? Det kan sannolikt skilja mellan olika cyklister. Jag har vintercyklat i 35 år, och de senaste 10 åren även på mountainbike i skogen. Men ofarbart borde rimligen innebära något av följande förhållanden: Över ca 5cm gammal snö som är tung, lös,  halvpackad och inte bär cykeln, cykeldäcken skär igenom och cykeln stannar. Spårigt så att det inte går att parera sladden. Många fotgängare har packat snön fläckvis så en kullerstensprofil skapas på cykelbanan, och farten måste reduceras till några få km/t för att inte vibrationerna ska bli för stora i cykeln.


Hässelby norra villastad Lövstavägen från Blomsterkunsvägen

Där fotgängare har gått i snömodden har snön packats under varje fotavtryck, och det blir ojämnt som kullersten. På min odämpade cykel blir jag faktiskt lite orolig för det ökade slitaget när jag driver på och cyklar fort. På vissa ställen skär hjulen ner i snön så man i princip kan kalla det ofarbart.

Från Råcksta

Plötsligt är det nyplogat. Är det en annan stadsdel med annan entreprenör? Det är plogat med godkänd kvalitet och det är cyklingsbart igen.

City

Varierande över Tranebergsbron, kanske ny entreprenör igen. Precis efter Alviksplan är en kort passage ofarbar. Resten är ok. Jag ska till Södermalm och på vägen finns korta avsnitt av cykelbanan där det också saltats, och asfalten är helt snöfri. Det visar att det faktiskt går att få samma resultat av snöröjningen på cykelbana som på de helt snöfria bilvägarna.

Bilvägarna längs sträckan är helt snöfria av saltningen. Det kanske gör att snöröjaren får en känsla av att det inte finns något ytterligare behov av snöröjning på cykelbanan. Men det är ju bara en vild gissning.