Det är förhållandevis lätt att hitta till och från Hässelby villastad. Och hyfsad cykelbana nästan hela vägen. På några få ställen blir det märkliga omvägar, över kantsten upp på trottoar. Skyltningen känns obefintlig. Men trots det överlag positivt.