Jag hittade ett meddelande om att ”nu sätter cykeljouren igång” från Centerpartiet. Ett välkommet och väldigt bra initiativ.
Googlande av cykeljouren ger ingen ytterligare information så jag mailade några frågor. Har cykeljouren satt igång?

Så här ser meddelandet ut på centerpartiets hemsida.

Så här uttalar sig Ulla Hamilton (M) 130516
– Cykeljouren ska bidra till att problem och hinder på cykelvägnätet åtgärdas snabbt och effektivt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

I verkligheten hösten 2013 står bilar kvar hela veckor och blockerar på prioriterade cykeltråk, trots en massiv och intensiv bearbetning av berörda myndigheter och Stockholms stad.

Mina frågor till Centerpartiet:

– när startade cykeljouren?

– hur formades cykeljouren, fanns dialog med cyklande trafikanter?

– Var hittar jag info om vad cykeljouren är?

– vad de ska göra resp inte göra?

– vilken personal osv som arbetar där?

– Hur de får sina uppdrag?

– hur medborgarna rapporterar och får återkoppling?

– hur skiljer sig cykeljouren från trafikkontoret?

– var ligger cykeljouren organisatoriskt i stockholmsstad organisation?
Svar från Centerpartiet
Cykeljouren sjösattes under våren, men inte som sin egen styrka, vilket den ursprungliga tanken var, utan som en integrerad del av trafikkontorets driftverksamhet. Syftet var dock att cykeljouren skulle vara en distinkt grupp som medborgarna lätt kunde kontakta via telefon, hemsida, app med geo-tag etc. Vi har därför tydliggjort uppdraget i 2014 års budget (som börjar gälla efter årsskiftet). Årets formulering lyder på följande sätt:


”Den operativa cykeljourstyrkans uppgift är att snabbt avhjälpa enklare problem för att på så sätt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna … cykeljourstyrkan ska vara en egen enhet bestående av ett antal personer vars uppgift är att snabbt avhjälpa enklare problem för att på så sätt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Enkla problem kan vara glassplitter på marken, hål i marken, blöta löv, grenar m.m. Cykeljourstyrkan ska vara lätt att nå och stockholmarna ska snabbt och enkelt kunna kontakta jouren via telefon, stadens hemsida, e-tjänsten ”Tyck till” samt tillhörande app till smart phones med positionering. Cykeljourstyrkan ska även ha en egen profil som synliggör styrkan i gaturummet.”


Cykeljouren kommer, organisatoriskt, fortfarande att ligga under trafikkontoret (exakt hur är dock upp till kontorets tjänstemän att reda ut), men den ska gå att kontakta direkt och få uppdrag genom tips från cyklister.

Cykeljouren ska alltså vara sjösatt under våren enligt centerpartiet.


Jag provar att ringa Stockholms stad felanmälan och frågar efter cykeljouren. De har inte hört talas om cykeljouren. Sen provar jag att ringa via Stockholms stads kontaktcenter. De hittar bara den vanliga sidan för felanmälan till trafikkontoret. De kopplar mig vidare till Trafikkontoret och jag frågar igen efter cykeljouren. Då kopplas jag till den vanliga automatiska tjänsten där jag kan välja vad jag vill felanmäla. Cykeljouren finns i alla fall inte tillgänglig på Trafikkontoret.

[Uppdatering 131025: Provar igen att fråga efter Cykeljouren på Stockholm stads kontaktcenter. De hänvisar till Trafikkontoret. På Trafikkontoret frågar jag efter cykeljouren men kopplas till en trafikplanerare som har hört talas om begreppet cykeljouren, men inte vet något om den. Trafikplaneraren hänvisar till Trafik Stockholm. Trafik Stockholm lämnar klart besked, de har definitivt inte hört talas om Cykeljouren. De arbetar med cykelärenden på samma sätt som vanligt, som de gjorde innan våren 2013, då Centerpartiet skriver att Cykeljouren startar. Slut uppdatering 121025]

Men det står inget om cykeljouren alls på den sidan.
Jag uppfattar det som att cykeljouren i Stockholm inte är sjösatt som Centerpartiet skriver. Möjligen kan man säga att medarbetarna på Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda hur Cykeljouren ska fungera.

I moderaternas pressmeddelande står något oroväckande

Hinder och problem på cykelvägnätet felanmäls till 08-6510000 på samma sätt som tidigare.”

Problemet är att de som tar emot felanmälningar har bristande prioritet och kompetens i cykelärenden.
– Tex hävdar Trafik Stockholm helt felaktigt att fordon som blockerar prioriterade cykelstråk ej åtgärdas om de är märkta med polisband.
– Trafik Stockholm säger också att främmande objekt tex bilar som blockerar prioriterat cykelstråk inte åtgärdas. Det räcker att man kan på något sätt kan ta sig förbi.
– Trafik Stockholm tror att bilar som blockerar prioriterade cykelstråk har reflexer åt alla håll, och därför inte behöver reflekterande varselmaterial i mörker.
– Trafik Stockholm föreslår att man inte ska cykla i mörker.

Varför gör jag en poäng av detta? Cykeljouren är ju ett jättebra och välkommet beslut från stadens politiker.

Jo det riskerar att skapa förvirring för både trafikanter och personal på Trafik Stockholm om dessa förväntar sig att Cykeljouren är driftsatt. Det riskerar också att bli en negativ klang kring begreppet innan Cykeljouren är driftsatt.

Jag ber Centerpartiet uppdatera sin hemsida med korrekt information i detta mail

Hej Tack för svar om Cykeljouren.


Jag har nu ringt flera gånger till Stockholms stad, Trafikkontoret och Trafik Stockholm. Cykeljouren är ej driftsatt. Det är än så länge ett välkommet uppdrag att utreda hur den ska fungera. Trafik Stockholm ger klart besked att de ej känner till begreppet Cykeljouren.

Jag upplever att uttalandet på er hemsida ”Cykeljouren har startat” är olyckligt vilseledande. 
Det är olyckligt på flera sätt, dels skapar det förvirring för både trafikanter som vill felanmäla, och för personalen på Trafik Stockholm. 
Dessutom riskerar det att ge dåligt rykte för Cykeljouren, som kan släpa med en tid, när man går ut med att den har startat, fast den inte finns driftsatt.

Så vänligen uppdatera er information på hemsidan, så det stämmer med dagsläget att Cykeljouren utreds av tjänstemännen på trafikkontoret. Driftstart planerad till 2014 xx-xx.

Och uppdatera informationen på Stockholm Stads hemsida om Cykeljouren.


Mvh
Jon Jogensjö
Cykelpendla Hässelby

131119 Stockholm stad har nu plockat ner sin sida om cykeljour.

131119 Nytt svar från centerpartiets pressekreterare Frida Demervall

Hej,


Detta som du hänvisar till är ett pressmeddelande som skickades ut under våren med anledning av att cykeljouren sjösattes då. Det ligger alltså inte på vår hemsida som information och går heller inte att redigera i efterhand. Cykeljouren finns idag som en integrerad del av trafikkontorets driftverksamhet. Syftet var dock att cykeljouren skulle vara en distinkt grupp som medborgarna lätt kunde kontakta via telefon, hemsida, app med geo-tag etc. Vi har därför tydliggjort uppdraget i 2014 års budget (som börjar gälla efter årsskiftet). Årets formulering lyder på följande sätt:

”Den operativa cykeljourstyrkans uppgift är att snabbt avhjälpa enklare problem för att på så sätt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna … cykeljourstyrkan ska vara en egen enhet bestående av ett antal personer vars uppgift är att snabbt avhjälpa enklare problem för att på så sätt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Enkla problem kan vara glassplitter på marken, hål i marken, blöta löv, grenar m.m. Cykeljourstyrkan ska vara lätt att nå och stockholmarna ska snabbt och enkelt kunna kontakta jouren via telefon, stadens hemsida, e-tjänsten ”Tyck till” samt tillhörande app till smart phones med positionering. Cykeljourstyrkan ska även ha en egen profil som synliggör styrkan i gaturummet.”

Vänliga hälsningar,

Frida Demervall, Bitr. borgarrådssekreterare/ Pressansvarig/ Press secretary

Stadsmiljöroteln
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 413/ 076-12 29 413
E-post: frida.demervall@stockholm.se
www.stockholm.se