Jag ringer upp Ing-Marie Gidlööf, ombud på Socialdemokraterna Stockholm, för att prata om problemet med att valaffischer ligger på cykelbanor och utgör risk för omkullkörning. Hon låter mest irriterad och har inte tid.

Tranebergsbron valaffisch

Valaffischerna är dåligt fastsatta och blockerar 1/3 av cykelbanan på Tranebergsbron. Här är det prioriterade cykelstråket så smalt att det inte ens klarar möte mellan två cyklande i högtrafik. I högtrafik är det trångt här, och när valaffischerna blåser upp plötsligt skulle det kunna orsaka olycka i höga farter mellan cyklande och gående.

valaffisch stadshuset

En vanlig syn, dåligt uppsatta valaffischer lossnar och ligger på prioriterade cykelstråk i Stockholm. Vid inbromsning på en valaffisch kommer framhjulet på cykeln att glida okontrollerat, och utgöra en betydande risk för personskada. Precis bredvid cykelbanan finns intensiv motortrafik, med stort krockvåld. Cykelolyckorna ökar, det är ett betydande problem och forskning vid VTI bekräftar att dåligt underhåll har stor betydelse för antalet olyckor.

 

Ing-Marie Gidlööf säger att hon är ansvarig för Socialdemokraternas valaffischer i Stockholm. Jag förklarar problemet med att valaffischer lossnar, ligger på asfalten ibland, och ibland sticker ut över cykelbanor i Stockholm. Ing-Marie svarar att hon ska maila de ansvariga. Jag maler på och blir mer specifik, jag försöker förklara vad som händer om en cyklande bromsar med framhjulet på en valaffisch och riskerar att ramla ut i mötande biltrafik. Ing-Marie Börjar låta irriterad och säger att hon förstår riskerna för olyckor och upprepar att hon ska maila de ansvariga. Jag frågar om hon cyklar själv, och det gör hon inte. Ing-Marie försöker sen ge mig dåligt samvete för att jag borde ha kontaktat dem tidigare, nu är det bara tre dagar kvar, och valaffischerna plockas ner på söndag. Jag kontrar med att jag twittrat om problemet långt tidigare.

Ing-Marie: jag läser inte twitter.

Jag: vem läser twitter hos socialdemokraterna? Det verkar vara ett kommunikationsproblem internt hos socialdemokraterna?

Jag försöker ge konstruktiva tips: Valaffischer som sitter på tex broar är för dåligt fastsatta och blåser bort. Om valaffischerna hade en förstärkning i kanten skulle de sitta mycket bättre. Ing-Marie låter inte intresserad av konstruktiva tips, utan upprepar mest att hon ska maila de ansvariga.  Ing-Marie drar också kortet att det är inte bara socialdemokraterna som sätter upp valaffischer, ”då måste du kontakta de andra partierna också”

Jag går in på ansvarsfrågan, om det skulle ske en trafikolycka med cyklande där en valaffisch kan ha påverkat , vem har ansvaret? Om inte partierna klarar att sätta upp valaffischer på ett godtagbart sätt kanske det inte blir tillåtet att affischera längs cykelbanor nästa val. Jag förklarar att de måste kontrollera affischerna varje morgon men får ingen respons från Ing-Marie som i fortsatt irriterad ton upprepar att hon ska mejla de ansvariga. Jag upprepar kravet om att kontrollera varje morgon, och Ing-Marie svarar irriterat ” Nu har jag sagt femton gånger att jag ska maila de ansvariga”.
Under hela samtalet får jag känslan av att Ing-Marie Gidlööf har bråttom och vill avsluta samtalet så fort som möjligt, och tydligt markerar att hon värderar mitt ärende som jobbigt och oviktigt. När Ing-Marie till slut förklarar att de har personal som ska åka runt och kontrollera valaffischerna är det i irriterad ton. Ungefär som att ”det här ska du inte lägga dig i”

Jag får uppfattningen att förståelse och prioritet kring cykelfrågor inte riktigt finns förankrad hos  Socialdemokraternas ombud i Stockholm. Och intresset att föra dialog med väljarna verkar inte heller på topp.

 

Hur ska man sätta upp valaffischer på ett bra sätt?

  • Använd valaffischer med trådförstärkt kant, de som finns idag lossnar lätt när de sätts upp med buntband.
  • Sätt inte upp valaffischer på broar, de blåser lätt bort.
  • Sätt inte upp valaffischer så de sticker ut över cykelbanor och blockerar framkomligheten.  Låt inte långa buntband sticka ut 20cm i ögonhöjd över cykelbanor. Minsta avstånd till cykelbana är 100cm för placering av valaffischer, cyklande behöver vingelmån. I kurvor lutar sig cyklande utanför cykelbanan.
  • Sätt inte upp valaffischer längs cykelbanor alls. De riskerar att hamna på asfalten och de blir lika hala som is om man bromsar eller svänger på dem.