Trafikanter tänker ofta lika långt fram som där nästippen tar slut. Jag Jag Jag Fram Fram Fram verkar vara de sex ord som får plats under hjälmen.

Jag stannar ofta och pratar med de som arbetar med cykelinfrastrukturen. Vägarbetarna ger ofta en dyster bild av hur trafikanterna beter sig i trafiken.

Exempel A.
Det prioriterade cykelstråket från Västerort ska breddas och få belysning. Vägarbetsområdet är korrekt uppmärkt med varnande skyltning. Vissa trafikanter hytter med näven åt vägarbetarna. Andra försöker tränga sig förbi och krockar med grävskopan. Över hälften struntar i att anpassa hastigheten. Jag testar att ge tecken att sakta ner med handen, men trafikanterna struntar i det. Vägarbetarna överväger att stänga av cykelbanan helt för att så få anpassar hastigheten.

Exempel B.
Det prioriterade cykelstråket från Västerort röjs från buskar och grenar. Vägarbetsområdet är korrekt uppmärkt, och en person är avdelad att stoppa arbetet om trafikanter ska passera. Över hälften av trafikanterna struntar i att anpassa hastigheten. En trafikant kör nästan ner mig när jag står där och tittar.

Exempel C.
Det prioriterade cykelstråket från Västerort får nya cykelsymboler på asfalten.
Vägarbetaren bedömer att ca hälften av trafikanterna inte anpassar hastigheten.

I Trafikverkets breda satsningen på säkerhet för trafikanter på cykel läggs nästan allt fokus på tekniska lösningar. I det material jag tittat på upplever jag ett betydande systemfel i upplägget. Det är oroande med tanke på projektets tyngd och omfattning. De fokuserar i princip bara på tekniska lösningar för att reducera effekterna av trafikantens val och beteende i trafiken. Och nästan inget arbete läggs på att uppmärksamma trafikantens beteende och dess val av säkerhetsmarginaler. Båda delar måste vara med.