Jag råkade se trafikverkets vision om tätort. Intentionen verkar lovande, dock är kommunikationen av intentionen kanske tveksam. Jag har ingen källkoll alls här så läs med skepsis. Bilden kanske är gammal och inaktuell.

Det olyckliga kan ju vara att trafikanter till fots går rakt ut framför trafikant på cykel, utan att se sig för. Konstigt att denna ”Beta” skiss är släppt.
Jag gillar verkligen hastighetsskylten 20 km/t. Och att cykelbanan ser bred och fin ut.