Handelskammaren uppmärksammar cykling, det är mycket bra. Men de går vilse i myten om att elcyklar kräver annan infrastruktur än vanliga cyklar.

Skärmavbild 2016-04-30 kl. 01.45.49

30e maj arrangeras lunchseminarium av Handelskammaren om elcyklar. Mycket bra! Dock är utgångspunkten olycklig. Det är ingen skillnad på elcyklar och rågbrödsdrivna cyklar när det gäller cykelinfrastruktur och dess underhåll. Det är en vilseledande myt driven av media.

Rätt byggd cykelinfra klarar både lastcyklar, elcyklar och standardcyklar. Felbyggd cykelinfra klarar varken lastcyklar, elcyklar eller standardcyklar. Samma gäller underhåll av cykleninfrastrukturen.

IMG_8670

 

Det som är helt avgörande är hur Stockholms stad ska hinna bygga rätt infrastruktur inom rimlig tid, när det delvis saknas cykelkompetens på trafikkontoret och på exploateringskontoret. Fortfarande byggs det fel, tex nyproducerade Norra Djurgårdsstaden med miljöprofil är delvis byggd så att cykling inte prioriteras. Vid nybyggda Fridhemsplan är det avskräckande att cykla. Både vinter och sommarunderhåll har fortfarande avgörande brister.

Helt klart är att Stockholms stad satsar mer än på länge på cykeltrafik, det finns många goda exempel, många bra satsningar. Men det riskerar ändå gå för långsamt.

Det som också är avgörande är att förbifarten och infartsparkeringar ökar och inbjuder till ökat resande med biltrafik, och försämrar framkomligheten och samhällsnyttan. Förbifartens budget behövs istället till Stockholms läns cykelinfrastruktur, där bara 1% håller grundläggande  standard.

Bostadsbyggande med höga P-tal försämrar också framkomligheten och samhällsnyttan.

 

Läs mer