Jag fick ett tillfälle att cykla ett långväga ärende i stor-Stockholm med okänd rutt.

Utfallet beror i stor grad på hur väl jag lyckas navigera.
iPhone’s inbyggda karta, ja även den nya versionen, inställd på ”till fots”är förmodligen mest användarvänlig och tillräckligt användbar för cykel. Jag ser mig själv som en punkt på kartan, och kartan flyttar sig hela tiden efter min position, utan att jag behöver släppa händerna från styret.
Jag har telefonen i en hållare på styret, det är nog en förutsättning för rationell navigering. 
Det blir ändå en hel del tankearbete och kvalificerade gissningar, men jag klarar det mesta utan att stanna.
Iakttagelser och erfarenheter:
På denna sträcka norr om Stockholm är det bäst att hålla sig på bilvägen, eftersom cykelbanor är tillfälliga, oförutsägbara och högst lokala lösningar. Det saknas helt enkelt en övergripande plan för cykelbanor. Det är ett lapptäcke där man bygger cykelbanan lite här och lite där. Även om de löper parallellt med vägen slutar och börjar cykelbanor lite hur som helst. Ibland byter de skepnad mellan trottoar för gående, och mixad trafik för gående och cykel. Även längs nybyggda gångbanor kan det skifta fram och tillbaka om cykel är tillåten eller inte.
Sen gör cykelbanor ofta en liten avstickare, och går upp i rök på en lokal villagata, och då är man ”off track” direkt. 
Så att följa regeln att cykel ska framföras där cykelbana finns är minst sagt krångligt när man cyklar en okänd sträcka. Det är helt enkelt inte praktiskt genomförbart.
Vid större trafikplatser saknas ofta helt anvisningar eller möjligheter för cykeltrafik. Det kan bli en omväg på kilometer för att hitta en överfart eller tunnel för cykeltrafik.
Det finns vissa försök till skyltning för cykel, men att börja följa de skyltarna kan ofta leda till ”off track” och du måste vända tillbaka. Speciellt vid stora vägbyggen.
Slutsats: I dagsläget upplever jag att det helt saknas övergripande plan och kunskap för infrastruktur för cykeltrafik mellan Upplands Väsby och in mot Stockholm. Jag misstänker att läget är likadant för hela Stockholmsregionen.
Och som jag tidigare skrivit: en riktig navigationsapp för cykel, där cykelbanor och bilvägar kombineras skulle få fler att komma igång med cykling. En sådan app skulle ha röstnavigering och att verkliga cykelturer kan ligga som grund för vilka rutter som används på riktigt.
Sträckan jag testade var från Kungsholmen i Stockholms city till Infra city i Upplands väsby. 
Den som cyklar en återkommande rutt längs sträckan hittar förmodligen med tiden ett bättre vägval och kan utnyttja fler cykelbanor.