Bekräftar åter att det är mycket lättare att cykla i 5-10cm orörd nysnö, jämfört med där fotgängare packat både cykelfält och gångbana till kullerstensprofil.
I den upptrampade zonen är det i princip ofarbart, och lockar inte till cykling. Jag lyckades hitta en strimma orörd snö precis bredvid plogvallen, och där gick det avsevärt lättare att cykla.