Observation nr 2 i serien hur bilar klarar 10cm snö. Cykelfrämjandet och If hävdar att det är lättare att köra bil i 10 cm snö än att cykla, vilket jag vill undersöka. Under natten pumpar det på med snö och här är mina observationer.

Här kan man läsa Cykelfrämjandets pressmeddelande. Poängen som görs gällande är att cykelbanor behöver prioriteras i snöröjningen, då cyklar inte klarar 10cm snö lika bra som motortrafik.

När det gäller att cykla i nysnö är problemet ofta att fotgängare går kors och tvärs över linjeskilda gång och cykelbanor. Det finns idag ingen smart skyltning som funkar på vintern, som visar vilken sida fotgängare ska gå på och cyklister ska cykla på. Underlaget blir då packat av fotstegen och fryser snabbt till hårda pucklar, och ett kullerstensmönster bildas. En cykel måste då sänka farten till nästan promenadhastighet för att det inte ska skaka och hoppa. Och då är det ju ingen poäng att cykla längre. Man skulle i princip kunna kalla det ofarbart.

Är det däremot 10cm orörd lätt pudersnö kan det vara förhållandevis lätt att cykla. Och kul.

Hur mycket har det snöat denna gång? 
15 cm.
Hur ser det ut på bilvägen?
Snön är ganska jämnt packad över hela vägbanan. Bussarna passerar utan problem.
Hur ser det ut på cykelbanan?
Här är det sannolikt besvärligt att ta sig fram med cykel, och fotgängarna har packat snön till kullerstensprofil över både cykelfält och gångfält.
Har kollektivtrafiken problem med 15cm snö?
Trafik på väg flyter på utan problem.
Sammanfattningsvis verkar det åter som om 15cm snö inte är några större problem för motortrafiken i tätort.