Expressen har skrivit om cyklister som trafikens hjältar. Helt sant. Många poänger tycker jag stämmer bra, men en slutsats är olycklig, tex myten att cyklister inte klarar att anpassa körningen efter vägförhållanden.Expressens ledare 2013-02-08 skriven av Patrik Kronqvist går från klarhet till klarhet. Jag har dock en invändning. Myten om att cyklister inte klarar att anpassa körningen efter väglag och trafiksituation. ”tre av fyra olyckor är singelolyckor som beror på dåligt underhåll och fasta föremål”
Jag gissar att formuleringen är inspirerad av en viss VTI forskning. Visst finns det farlig infrastruktur på cykelbana, tex en betongsugga som dyker upp snabbt efter tvär kurva med skymd sikt. Men i huvudsak skulle jag istället säga att dåligt underhåll ger lägre trafikflöde. Och att det inte generellt ska förväxlas med trafiksäkerhet eller att det orsakar olyckor. Enligt lagen är det trafikanten som ska anpassa körningen efter väglag och trafiksituation. Snö, grus, hala löv och annat på cykelbanan klarar en trafikant på cykel att upptäcka i god tid och anpassa hastigheten.

I realiteten kommer det aldrig att gå att vintertid hålla en cykelbana sommartorr i varje ögenblick. Innan snöröjning påbörjas kommer det att vara snö och halka. Med vinterdäck och anpassad körning är det inga problem.
Under de år jag cyklat har jag väldigt sällan observerat infrastruktur som är farlig för mig på cykel. Däremot ser jag kontinuerligt andra trafikanter i alla fordonstyper som väljer ett farligt beteende som är farligt för mig. Annan VTI forskning visar att de flesta trafikolyckorna beror på medvetna felhandlingar.

Självklart vill jag se breda cykelbanor med plats för omkörning i båda riktningar. Med extra framkomlighet på stomlinjerna. Utan märkliga hinder. Som snöröjs på rätt sätt innan morgontrafiken eller innan kvällstrafiken. För att det ökar trafikflödet, fler kan passera på kortare tid.

[Edit1
Jag läste kommentarerna på expressens sida. Oj vilken sedvanlig pajkastning mellan bilister och cyklister. Ingen sida vill erkänna att deras egen fordonskategori begår trafikbrott, det är bekvämare att skylla på den andre. Och ibland skylldes även trafikbrott på trafikplanerarna (!), så är i alla fall inte trafiklagen skriven, utan där står det klart att trafikanten ansvarar för att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler. Kan inte alla bara förstå att vi alla är trafikanter oavsett typ av fordon, som ska samspela på ett bra sätt. Det är ju inte fordonstypen som avgör om en person väljer ett farligt beteende i trafiken. Utan det är just den enskilda personen. För trafiksäkerheten skulle det sannolikt ge bättre utfall om cyklister kräver rättning i de egna leden, och bilister likaså.
slut edit1]