[Edit 1: svar från Stockholms stads twitter: 

@cykelhasselby Tyvärr bildas det vallar vid plogning då snön måste ta vägen någonstans. Under vintern kommer det därför vara vinterväglag

Det svaret kan jag bara tolka som… ja väldigt konstigt och ganska nonchalant.  Har de över huvud taget läst blogginlägget? Hur kan de tro att någon inte förstår att det är vinterväglag på vintern? Och att det bildas plogvallar när man plogar?

Sen kom detta svar:

@cykelhasselby För svar på dina frågor om bra/dålig plogning behövs mer underlag, mejla gärna trafikkontoret@stockholm.se för utförligt svar

De verkar inte ha läst länken till texten i denna post. De har redan fått ett utförligt underlag.
slut Edit 1]


Bristande kvalitet i snöröjningen kan försämra framkomligheten på cykelbanor under flera veckor efter ett snöfall. Att ploga på rätt sätt har cyklisten nytta av i flera veckor, även när det inte snöar alls. Trots upprepade felanmälningar till Stockholms stad är kvaliteten på snöröjningen inte åtgärdad. Tidigare poster visar att det inte är några problem att ploga på rätt sätt

Här är några bilder som visar hur problemen kvarstår även när snön har smält, vecka efter vecka. Det skulle alltså bli en stor vinst om Stockholms stad kräver och kontrollerar att plogningen görs rätt. Det kostar i princip inget extra, det är bara att snöröjaren ska göra rätt när den ändå är ute och plogar. Det blir lite av bortkastade pengar att åka runt med plogande fordon och göra fel. En enskild korrekt plogning ger bra cykling i flera veckor. En enskild felaktig plogning resulterar i ofarbara sträckor i flera veckor.

Bilderna är tagna efter en längre period av plusgrader, den is och snö som ligger kvar är stenhård, och antagligen väldigt kostsam att få bort. Det ger en ännu större anledning att ploga rätt varje gång.

På bilden nedan syns ett avsnitt med översvämmad cykelbana, här är det ofarbart vecka efter vecka.
Här finns gott om plats för plogvallar utanför cykelbanan.
Dock är problemet att vatten inte kan rinna härifrån, vilket borde ha varit känt sedan länge.

På bilden nedan har snöröjaren missat nästan hela cykelbanan vecka efter vecka.
Här finns gott om plats för plogvall utanför cykelbanan.
Här kommer exempel på hur snöröjaren vecka efter vecka bara röjt ena körriktningen på cykelbanan. Hur skulle det se ut om Drottningholmsvägen bara var snöröjd i en körriktning?
Här finns gott om plats för plogvallar utanför cykelbanan.
Här används hela cykelbanan som snöupplag för snö från parkeringsplatsen. Vecka efter vecka. Här finns gott om plats för plogvallar utanför cykelbanan.
Här har snöröjaren missat cykelbanan, gott om plats för plogvallar utanför cykelbanan.
ofarbar frusen issörja
Cykelbanan missad nästan helt. Ont om plats för plogvallar, så här måste snön fraktas bort.
Halva gångbanan ej snöröjd, och bara en körriktning av cykelbanan snöröjd. Här måste snön fraktas bort.
Bara en körriktning snöröjd. Här måste snön fraktas bort.