Den 20m långa översvämningen på hela cykelbanan bredvid Lövstavägen 50 vid statoilmacken har krympt till 10m och är nu helt frusen. Ingen halkbekämpning utförd.