Uppdaterad 131010

Tack för svar, polisen, räddningstjänsten och Mats Freij på trafikkontoret. En rejäl vägstolpe hade körts ner på huvudleden vid T-bana Ängbyplan lördag 130928 kl 16. Trafikkontoret underlåter att hörsamma polisens begäran att frakta bort stolpen. Polis och räddningstjänst flyttar stolpen från motorbanan och lägger stolpen delvis på cykelhuvudleden. Med provisorisk dagmarkering med plastband. Plastband lossnar lätt, och i mörker syns det i princip inte alls, och blir risk för personskada.

[131010 Uppdatering längst ner på sidan, med kommentar från polis, räddningstjänst och trafikkontorets informationschef Mats Freij, samt senaste fråga från mig]

Så här bra syns plastband på järnrör i mörker. Lägg till en mötande cyklande eller gående som tar upp trafikantens fokus.

Stockholms stads hemsida står att
 Fel som utgör fara eller risk för olycksfall åtgärdas omedelbart.
Men det fungerar inte ens när polisens länskommunikationscentral begär åtgärd.

I dagsljus syns det hjälpligt innan plastbanden har lossnat.

Jag cyklar förbi en dag senare på söndagkvällen 130929. Jag stannar, tar bilder och även andra cyklande blir upprörda att det inte är markerat med blinkande ljus. De säkerställer att jag ringer för åtgärd innan de ger sig av.

Jag ringer polisen. De kollar med ledningscentralen, men ger mig Stockholm stads växelnummer för felanmälan. Men vänta nu, det var ju polisen och räddningstjänsten som hade placerat vägstolpen på cykelvägen med överhängande risk för personskada, tänker jag då, jag visste inte att polisen begärde av trafikkontoret att ta bort hela stolpen.

Jag ringer i alla fall Stockholms stad, och numret kopplar just då inte fram.

Ringer sen trafik P4 Sthlm, som lovar att ringa några magiska nummer. Tack Jimmy.

Fler reflektioner: Räddningstjänsten kunde enkelt ha kapat upp stolpen eller demonterat den och placerat den på ett trafiksäkert sätt. Plastband lossnar ofta av sig själv, och kan lätt flyttas/rivas sönder av skadegörelse. Tre blinkande vägkoner skulle vara lägsta krav i denna situation.
Ringer felanmälan Stockholm stad senare på kvällen och kommer fram, gör felanmälan.
Jag ringer även en andra gång till polisen, rapporterar om det inträffade och frågar om det är rimligt att polisen ber medborgare felanmäla när polisen placerat vägstolpar trafikfarligt.

Ett litet järnrör på cykelbanan kan väl inte vara trafikfarligt?

Enligt forskningen är det precis detta, oförutsedda ojämnheter på cykelbanan som orsakar flest skador för cyklande.

Här finns ett exempel på dåligt uppmärkt grop som orsakade dödsfall.
DN skriver här
Cyklistbloggen skriver här

Man som cyklade ner i hål omkom

Publicerat: söndag 13 oktober kl 15:11 Ekot
Djup och bred grop i en väg. Foto: Lars-Gunnar Olsson/Sveriges Radio.Foto: Lars-Gunnar Olsson/Sveriges Radio.
En man i 60-årsåldern hittades död under söndagsnatten sedan han cyklat ner i en 2,5 meter djup och delvis vattenfylld grop på en cykelväg vid Björkås i Karlstad.
Vägen saknade belysning och hålet ska inte ha varit helt avspärrat, uppger lokala medier.
Polisen har inlett en förundersökning gällande vållande till annans död och framkallande av fara för annan.
– Vi vill pröva huruvida området har varit tillräckligt avspärrat, säger Eva Högfeldt, länsvakthavande befäl, till TT.
TT

130930 Polisen kommenterar på twitter

 

Polisen Stockholm@Polisen08Live

@CyklaHasselby Hej! Blinkljus? Vet att personal på Gatukontoret informerades och skulle åka dit och ta hand om vägstolpen.
10:38 F.M. – 30 sep 13

Räddningstjänsten svarar

Med anledning av det du skriver så har jag undersökt vilka åtgärder vår personal vidtog i samband med den inträffade trafikolyckan.

Vår personal flyttade stolpen från vägbanan, la den bredvid cykelbanan och markerade den med avspärrningsband (även polisen satte dit sitt avspärrningsband).

Vårt mål är att åtgärda risker för olyckor och avsikten med att flytta stolpen var just att uppnå detta.

Polisens länskommunikationscentral tog kontakt med Stockholms stad för att de skulle åtgärda stolpen, om de vidtog någon åtgärd känner jag inte till.

Polisen svarar
Med anledning av det du skriver så kontrollerade jag vilka åtgärder som vidtogs i samband med trafikolyckan vid Ängbyplan. I vår s k händelserapport finns noterat kl 16:36 att polisens ledningscentral kontaktat gatukontoret i Stockholm för att åtgärda den nedkörda stolpen, vilket jag förutsätter att de gjorde. Varför den hamnade på cykelvägen kan jag tyvärr ej svara på, men det är självklart olyckligt om den utgjort en fara för oskyddade cyklister.


Min kommentar och motfråga
– Fick polispatrullen och räddningstjänsten klartecken att trafikkontoret Stockholm skulle ta bort stolpen innan skymning? Det måste ju vara en förutsättning för att kunna lämna platsen med endast provisorisk dagmarkering.


– Jag fick inte svar på frågan hur rutinerna kan förbättras,

Trafikkontoret svarar 
informationschef Mats Freij 131004

Vi har kollat upp våra databaser och hittar ingen anmälan om den här stolpen överhuvudtaget, vare sig från polisen eller ngn medborgare cyklist. Vi har sökt i systemet både före och efter den inträffade händelsen. Den finns inte.
Jag har i alla fall informerat vår felanmälningscentral om händelsen.

Motfråga till trafikkontoret och länskommunikationscentralen 131010

Tack för svar alla,
Polisen länskommunikationscentralen (LKC) Tommy Sundstedt
Trafikkontoret (TK) informationschef Mats Freij
För kännedom
Polisen Hässelby Vällingby Peter Saarman
Räddningstjänsten lokal produktion Pelle Rytterlund

Tack för Ert dagliga arbete i stadens tjänst.
Stolpen som i mörker låg trafikfarligt på cykelhuvudleden Västerort vid T-bana Ängbyplan fraktades bort först efter två nätter. TK hittar inte i sin databas att LKC begärde bortforsling, men rimligen var det TK som fraktade bort stolpen efter den begäran som polisen uppger att de gjorde via LKC.
– Varför tog det två nätter innan TK fraktade bort stolpen? Någon form av anmälan har ju ändå mottagits av TK eftersom stolpen är bortforslad.

– Hur tänker TK och/eller LKC förändra rutinerna för att minska risken att liknande händer igen?

Eftersom det verkar föreligga kommunikationsproblem mellan eller internt hos LKC och/eller TK behöver rimligen båda eller någon part hitta bättre rutiner. Dessa rutiner behöver sannolikt informeras även till räddningstjänst och polisdistrikt.
Ett rimligt krav är att polispatrull/räddningstjänst kan lämna provisoriskt dagmarkerat trafikhinder först när TK ger klartecken via LKC att de kan och kommer att forsla bort trafikhinder innan skymning.
Jag ser fram mot klartecken från TK och/eller LKC när detta är utrett och eventuell ny rutin är implementerad i den organisation det berör.