Den 23/12 är det nyplogat in till city, men resultatet är väldigt varierande, Från ofarbart till helt snöfri asfalt. Vad är det som gör att det blir så stora skillnader? Är det olika entreprenörer, med olika metoder, engagemang, kompetens och resurser? Kanske finns det skiftande och fel engagemang och kompetens även hos beställaren? Trots flera tidigare felanmälningar till Stockholms stad, ser jag samma kompetensbrister i snöröjningen återkommande på samma ställen. Det är plogat, men utan rätt kompetens.

Lövstavägen från Hässelby norra villastad till korningen Skattegårdsvägen vid Gillis ställningar/Statoil är det nyplogat men som kullersten att cykla på. Snöröjaren har inte haft plogbladet tillräckligt djupt, och tidigare slarvigt gjorda plogningar gör att alla fotsteg från fotgängare ligger kvar som bulor. Hastigheten vid cykling måste reduceras kraftigt för att det inte ska hoppa och skaka.

Kortare sträckor som tex förbi Hässelbyhallen och längs Köpingsvägen är ständigt ofarbart under säsongen, det är spårigt, cykeln får snedskär och kör fast ideligen. Här har snöröjaren misslyckats varje gång under denna vinter.

Vid Liljeörnsgränd har snöröjaren också misslyckats varje gång under säsongen, cykeln skär igenom och fastnar helt.

Cykelbanan mellan Liljeörnsgatan och Lövstavägen, där har snöröjaren också misslyckats under hela säsongen. Det är ”kullerstensunderlag”, plogen tar inte tillräckligt nära asfalten, och packning av fotsteg ligger kvar fast det är nyplogat.

Dessa bilder visar att det inte är några problem att ploga tillräckligt nära asfalten. Här skrapas snöpackningen bort och cyklingen fungerar bra.

Avslutningsvis, denna bild vid Fredhällsparken visar att man kan hålla cykelbanan helt snöfri. Här har snöröjningen gjorts rätt hela säsongen.

Dessa skyltningar av cykelbana är extra misslyckade vintertid. När fotgängare gör spår över hela gång/cykelbanan blir det kullerstensprofil på hela körbanan. Mycket bättre är åtskilda fält, då kan cyklarna spåra upp en liten ”cykelstig” som är lätt att cykla på även i nya snöfall.