Byggtrafik helt utan utmärkning på barnens cykelbana vid Åkermyntan i Hässelby. Hål i asfalten riskerar omkullkörning och personskador

Hål och grus riskerar omkullkörning kartlänk

Barnen riskerar personskador när ett nytt flerbostadshus Lillys kvarter byggs vid Åkermyntan i Hässelby intill Plantagen. Helt plötsligt har entreprenören börjat använda en cykelbana som en extra infart för byggtrafik. Ingen anpassning alls för gång och cykeltrafik är gjord. Istället chansar man och bara kör på och struntar i stadens tekniska handbok. Ingen skyltning är gjord alls. I mörker finns risk att köra in i ett staket som sticker ut på cykelbanan. Byggstaket har en fot med alternativa hål, för att kunna tex undvika att foten sticker ut i onödan och blir en risk för påkörning. Entreprenören har struntat i det, och här finns onödig risk för påkörning.

Gående med barnvagnar och cyklande kan knappt mötas

Trångt efter kurva med skymd sikt

Det är många som passerar här, till och från Åkermyntans galleria. Många kommer med barnvagnar. Det är samtidigt cykelbana för många, både till skola och som anslutning till det prioriterade cykelstråket mot city. Det är trångt även utan ett byggstaket på gång- och cykelbanan. Nu får istället byggtrafikens sönderkörda gräsmatta användas, som består av lera och jord. Detta rimmar illa med Stockholms stads framkomlighetsstrategi.

Ärendehantering

Entreprenör Hökerum Bygg AB
Kartlänk
Ärendenummer SY1906050454BMM
190605 Anmälan till trafikkontoret
190605 Mail till Hökerum bygg AB
190610 Snabbt svar fr Hökerum platschef
190626 Svar från TK ”vi ska prata m entreprenören”

Uppdateringar

190629 Nytt svar till Entreprenör Hökerum

Hej igen!
Som sagt tack för det snabba första svaret och mycket snabba åtgärder. Jag vet ingen entreprenör som varit så snabba. (har dokumenterat över 200 ärenden)
Stenmjöl på cykelbanan, det fungerar tyvärr inte bra för cykeltrafik. Jag förstår att det var med goda intentioner. Grus/stenmjöl är en säkerhetsrisk för cykeltrafik, med risk för omkullkörning enligt VTI. Asfalt behövs således snarast. 
Fot/klumpar för byggstängsel, bra att ni flyttade de som stack in på cykelbanan. Det är några som fortfarande sticker in lite, så det är bra om de också flyttas utanför cykelbanan. Helst 1 dm utanför så det finns marginal. 
I kurvan skyms sikten av en företagsbanderoll, om den går att placera utan att skymma sikten i kurvan är det toppen. 
I området finns ibland grus/lera kvar efter transport, det är bra om det kan sopas efter varje tillfälle, eftersom grus/jord är risk för omkullkörning. Det kan ju vara efter annan entreprenör som du nämnde. 
Det verkar finnas ett utbildningsbehov hos någon part på arbetsplatsen, om arbete där det finns gång- och cykeltrafik. VTI har bra studier om arbete vid cykelbanor. Jag ska undersöka om det finns färdiga utbildningar. Annars går det sannolikt att beställa, med utgångspunkt från länkade VTI studie.
Tack för att ni åtgärdade så snabbt.
Vänliga hälsningar Jon Jogensjö

190626 Svar från trafikkontoret efter tre veckor
Hej,
Tack för din synpunkt!Vi ska diskutera med entreprenören hur vi kan förbättra trafiksituationen på platsen. 
Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. 
Med vänlig hälsning
Ixx Sxx Samordnare
Trafikkontoret

190611 Entreprenören har lagt ut grus (stenmjöl). Grus är en risk för cyklande, risk för omkullkörning och personskador.

190611 Entreprenören lägger ut grus

190610 Svar från Hökerum platschef. Möjligen det snabbaste svaret från en entreprenör på länge. Hökerum har åtgärdat delar av bristerna, och av okunnighet förvärrat och lagt ut grus. Men med goda avsikter.

Hej Jon!
Jag har nu på morgonen varit i kontakt med vår mark Ue och ifrågasatt detta. Jag fick som svar att dom har smugit in enstaka bilar den vägen fastän vi på Hökerum sagt nej till detta. Det som varit deras problem är leveranserna till vår stom montage som ej hållit tider mm och blockerat infarten där vi ska gå in med massor. Detta är TOTAL STOPPAT och dom skall ej ta en  enda bil där något mer!
Dom påpekar också att dom har alltid haft med sig 2 man som lotsar lastbilen in den vägen och ej stört gångtrafik/cykeltrafik.
Åtgärder på asfalten skall tas om hand direkt och se över hur snart vi kan ha asfalt på plats. Vi har fyllt upp detta med stenmjöl och satt dit vägmarkerings skärmar.
Angående staketet så har dessa klossar stått där i ca 2 år Vår erfarenhet är att sätter man staketet längst ut på hålen så kommer det att rasa typ 2-3 ggr veckan. Men jag såg att vi har ca 3 klumpar som kommer in på cykel banan dom skall vi flytta in omgående.

190605 klagomål inskickat via webbformulär
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Bygge vid Åkermyntan/Plantagen använder gång och cykelbana för byggtrafik. Byggstaket är placerat på gång och cykelbanan. Ingen utmärkning finns alls. Direkt efter kurva med skymd sikt. Asflatenm är sönderkörd, hål och grus riskerar omkullkörning och personskador. Många använder denna gång och cykelbana, möte är knappt möjligt. Det skapar konfliktsituation mellan gång och cykeltrafik.
Se bilder och hela ärendet här
http://www.cykelpendlahasselby.se/arbetsplats/byggtrafik-pa-barnens-cykelbana-hasselby/