Handböcker, nämnda i cykelutredningen 2012

  • Boverket i uppdrag att se över hand- boken ”Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelse- planera”
  • Handboken ”Trafik för en attraktiv stad
  • GCM-handbok Utformning, drift och under- håll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus
  • Vägars och gators utform- ning (VGU)
  • Debattinlägg
  • Krister Spolander ”det statliga sveket”

Skyltning

Vägarbeten och varselskyltning

 

Belysning cykelbana

Smart belysning styrd av sensorer. Se filmklipp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiktekniska föreningen skriver om cykling i publikationen Reflexen 2012