Navigationsapp för cykling

En app för cykelnavigering kan underlätta att komma igång att cykelpendla, och det kan ge kortare restider. Och det lockar till att göra cykelärenden lite längre bort till nya destinationer. Idag finns appar som klarar att kombinera cykelbanor och vanliga gator på ett knappt acceptabelt sätt.

En bra app ska värdera gjorda resor från så många användare som möjligt,  så den ger smartare ruttförslag ju fler som cyklar. Användare ska kunna kommentera och rösta på andras befintliga rutter, redigera egna rutter och kanske kunna lägga in egna lokala röstkommandon.

Snabbtest av google maps app för iphone 131229. Läs mer här