Den tillfälliga omledningen för cykeltrafik på Djurgården saknar hänvisning för cyklande. Istället möts cyklande av en hög kantsten.

190529 kantsten svår att passera för lastcyklar, cyklande med funktionsvariationer, cykelsläp kartlänk

190529 Längs Djurgårdsvägen pågår ett arbete och cykelbanan är avspärrad. Efter Nordiska muséet i riktning mot Skansen. Entreprenören har glömt att ställa upp skyltar som hänvisar cykeltrafiken. De cyklande får gissa sig fram. Ett alternativ är att passera en hög kantsten. Ett annat är att ge sig ut bland gångtrafikanter. Skansen och Gröna lund drar många besökare, så det är hög trafik med cyklande och gående, ofta familjer med barn. Många kör elscooter. Då är det extra viktigt att hänvisning för cykeltrafik fungerar och är tydlig. Här har entreprenören misslyckats. Cykelbanan är ett huvudstråk i Stockholms stads cykelnätverk

Ärendehantering

kartlänk
Ärendenummer SY1905301515OBS
Cykelbanan är ett huvudstråk i stadens cykelplan
190529 Jag gör första besiktning
190530 Anmälan till trafikkontoret, denna gång i kategori trafikomläggning, omledning
190601 Svar från TK Vi ska diskutera m entreprenören

Läs mer om tillfälliga omledningar

Uppdateringar

190601 Svar från TK
Hej, Tack för din synpunkt! Vi ska diskutera med entreprenören hur vi kan förbättra trafiksituationen på platsen. 
Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. 
Med vänlig hälsning xxx Samordnare Trafikkontoret

190530 Skickar klagomål via webb-formuläret, väljer trafikomläggning, omledning. Och ber om att inte få svar via no-reply-adress. Skickar med länk till denna besiktning.
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vid trafikomledningen på Djurgården, Djurgårdsvägen efter Nordiska muséet saknas hänvisning för cykeltrafik.
Se alla bilder och kartpositioner här