Vid Lindhagensplan har någon ställt betongblock på det regionala cykelstråket utan utmärkning, helt i onödan

Komplex korsning där cyklande behöver titta på trafik, inte på betongblock. Kartlänk

Cyklande behöver fokusera på trafiken

[texten uppdateras]
Denna rondell är komplex och högtrafikerad. Den cyklande behöver full uppmärksamhet på biltrafik. Då ökar riskerna med att placera ut betongblock på cykelbanan. Det är ett regionalt cykelstråk här, så det är högt satta krav på standarden för cykelbanan. Betongblocken sticker ut på cykelstråket helt i onödan, entreprenören har bara varit slarvig. Inget arbete har ens påbörjats trots att blocken har stått där länge. Och om betongblock ska användas på cykelbana, då ska de markeras med tex ”sergeant” som har reflexer som syns i mörker.

Ärendehantering

kartlänk
Ärendenummer SY1906050556MQU
190605 anmälan till trafikkontoret

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Uppdateringar

190605 Klagomål till trafikkontoret via webbformulär
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Betongblock är placerade på det regionala cykelstråket Lindhagensplan, helt i onödan och dessutom utan markering/skyltning/reflexer. Inget arbete har ens påbörjats trots att betongblocket blockerat cykeltrafiken över en vecka. Då korsningen är komplex, och den cyklande behöver fokusera på biltrafik finns risk för påkörning och personskador.
Se bilder och läs mer om ärendet och uppdateringar via länken
http://www.cykelpendlahasselby.se/vagarbete/betongblock-pa-cykelstrak-lindhagensplan/


190525 första observation