2015

VTI, Sopsaltning i Karlstad, länk

Sopsaltaren gör succé, Cykelfrämjandet Uppsala

2014

Vinterväghållning SKL länk

2013

VTI om säkrare vinterunderhåll cykelbanor länk

130329 Att avlägsna svallis på våren.
Svallis på våren som täcker hela körbanans bredd kan upplevas som värre hinder för framkomligheten än vinterväglag. När vägbanan är nästan helt snöfri får trafikanten mer en körstil som liknar sommarens körstil. Många plockar fram cykeln för första gången, lockade av den bara asfalten. Då saknar cykeln ofta dubbdäck och trafikanten har ingen vana av vinterväglag. De lokala partier med 5-10cm tjock svallis blir mer ett trafikhinder än vinterväglag. Ofta blir det djupa smala spår, vilket leder till att trafikanten måste kliva av cykeln och gå förbi hindret. Är det mycket smältvatten under eller över isen, och den täcker precis hela vägens bredd kan det bli ett problem att ta sig förbi över huvud taget utan att vatten tränger in i skorna. Halkrisken är stor, även om cykeln har dubbdäck går det inte att balansera i smala djupa hjulspår. Och den som cyklar har väldigt sällan isdubbar på skorna.
I dagsläget verkar det inte finnas varken teknik, kunskap eller vilja från trafikkontoret att avlägsna eller förebygga svallis på våren.
Svårt hitta fakta vid googling
Bygge i Nacka ”För att undvika problem med svallis över Finnbergsvägen krävs diken/dränering som skär av dagvattenflödet.”

130119 På moderaternas blogg beskrivs nya snöröjningsmaskinen för cykelbanor, med borstning och saltrlakespridare.

Från cykelutredningen 2012
”Trafikverkets arbete med att ta fram en funktionell standard för drift och underhåll av cykelvägar, för vilka staten har väghållnings- ansvaret, samt verkets arbete med kunskapsspridning om de utred- ningar som finns inom området är viktigt och bör prioriteras”
”SKL:s arbete med komfortmätningar och Gruppens för nationell sam- verkan inom trafiksäkerhetsområdet (GNS) arbete avseende sam- bandet mellan drift och underhåll respektive olycksfrekvensen bland cyklister bör prioriteras.”

Nya maskinen som testas 2013 i Västerort borstning och saltlake
Bakgrundsinformation
Två stycken specialanpassade snöröjningsmaskiner kommer under 2013 att testas på utvalda sträckor på gång- och cykelbanor i väster- och söderort. Maskinerna är ett komplement till den ordinarie snöröjningen. En maskin har redan kommit och hunnit snöröja den utvalda provsträckan i västerort. Den andra maskinen som ska testas i söderort väntas anlända senare i vinter.
Om maskinerna
De är ca 14 m långa och 2 m breda och har framtill en snurrande borste som sopar bort snö. Baktill sitter en saltlakespridare för att smälta bort snön.
Maskinerna hyrs in under ett år av Trafikkontorets entreprenör Peab. De kommer också att kunna användas som en extra resursförstärkning för sopning av sand, glassplitter och löv vid andra årstider. Maskinerna kostar 250 000 kr/maskin och år.

Forskning
I slutrapporten Cykelvägars standard (Niska 2011) står att ” Vid 3 cm snödjup börjar det bli svårhanterligt för cyklisterna”
Jag skulle säga det det beror på fler faktorer. Hur plogningen ser ut under nysnön. Om gående packar snön i ett kullerstensmönster sjunker framkomligheten snabbt till nästan promenadfart. Däremot om det är tunn lätt snö går det utmärkt att cykla i 5cm nysnö. Om det bildas en ”cykelstig” där alla cyklar i samma spår, går det att hålla godtagbar framkomlighet till snöröjaren hinner fram.

Riktlinjer och standardkrav för snöröjning av cykelbana
VTI Anna Niska: ”ursprunget till de riktlinjer och standardkrav som gäller för drift och underhåll av cykelvägar i Sverige idag vanligtvis okänt och baseras snarare på erfarenheter och praxis än på effektsamband. Ofta är det standardkraven för biltrafiken som varit utgångspunkten och budgeten snarare än cyklisternas behov som styrt nivåerna i standardkraven. Det tycks också vara en skillnad mellan den standard som cyklisterna upplever och den som väghållarna säger sig erbjuda på cykelvägarna. Exempelvis prioriteras cykelvägarna i snöröjningen enligt väghållarna, medan cyklis- terna upplever att de ofta är i sämre skick än bilvägarna.”