”-Kör! kör! vi har inte tid!” säger den unga. ”Vi har ju saftblandaren på” säger den äldre. Har Suez tillstånd att köra på cykelbanor med sopbilar i 30km/t?

[Texten uppdateras]
Jag satte kaffet i halsen på morgonen när jag ser en sopbil på barnens cykelbana i Hässelby. Jag tar mobilen och går ut, och tänker att det här blir en tydlig bild. Men när jag kommer ut har Suez sopbilen passerat, de kör så fort. Jag väntar tills de kommer tillbaka från vändplatsen för att i alla fall få bild på företagsnamn och registreringsnummer.

20 ton i 30 km/t med skymd sikt på cykel och gångbana

Sträckan jag ser är ca 90 meter lång, och på ca 12 sekunder har de redan lämnat cykelbanan. Det ger en hastighet på ca 7,58m/s = ca 27 km/t. Det är tvära kurvor, så på raksträckorna har de kanske varit uppe i 30km/t. Jag har sett många lastbilar passera på cykelbanan utanför huset, men de har aldrig försvunnit så snabbt. I varje kurva finns höga häckar som skymmer sikten. En sopbil kan väga mellan 10 ton och 26 ton beroende på last mm. Det blir ett väldigt högt krockvåld. Hur arbetar Suez med fortbildning om trafiksäkerhet med sina förare?

Kör! Kör! vi har inte tid!

Suez sopbil stannar och öppnar dörren när jag vinkar till dem att stanna. ”Ni får ju inte köra på cykelbanan” säger jag. ”Men vi hade ju saftblandaren på” svarar en 30 årig kille. En 20 årig kille ropar istället ”Kör! Kör! Vi har inte tid!” till sin kollega, upprepade gånger. Föraren kör då iväg mitt i samtalet.

Suez bil nr 158 som använder cykelbanor i villaområdet

Sen bränner Suez sopbil ytterligare en cykelbana

Jag står kvar och väntar på att ta en till bild i profil på sopbilen för att få en tydlig bild på företagets logo. Det är återvändsgränd och vändplan åt det håll killarna kör iväg. Men Sopbilen kommer aldrig tillbaka, killarna i Suez sopbil väljer istället att bränna ytterligare en cykel och gångbana, på morgonen, när barnen ska till skolan.

Rekonstruktion, så här ser det ut när Suez använder cykelbanor i villaområdet. Bildmontage.

Har Suez tillstånd att köra tung lastbil på cykelbanor?

Jag försöker ringa Suez kundtjänst, men får inget svar på morgonen. Jag kommer att uppdatera texten när jag fått svar från Suez.

  • Har Suez tillstånd att köra tung lastbil på cykelbanor?
  • Är cykelbanor dimensionerade för tung lastbil?
  • Är Suez arbetsschema för snålt tilltaget, så förarna är stressade att köra för fort?
  • Hur kommer Suez gå vidare med föraren?
  • Kommer föraren tas ur trafik?
  • Kommer föraren få utbildning?
  • Blir föraren avstängd?
  • Föraren kanske inte passar som förare?
  • Kan föraren få inre tjänst under några månader?

Flera förskolor använder gångbanorna flitigt

Flera förskolor använder gångbanorna flitigt i området. Och det är skolbarnens cykelbana till skolan.

Här kom Suez sopbil först, på barnens cykelbana till skolan kartlänk
Sen fortsatte Suez sopbil på någon av dessa cykelbanor och gångbanor kartlänk

Vad säger lagen?

Enligt trafikförordningen 3 kap 6 §
”Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.”

Ärendehantering

kartlänk första körningen på cykelbana
Andra körningen på cykelbana här eller här

190521 kl 08.47 passerar Suez sopbil 158 på cykelbanan
Jag ringer arbetsledning, de ska snacka med killarna. Suez har inte tillstånd att köra på cykelbanor eller gångbanor.

Uppdateringar

På eftermiddagen får jag tag på en arbetsledare. Han förklarar att Suez sopbilar inte har tillstånd att köra på cykelbana/gångbana. Han lovar att snacka med killarna. Det finns GPS i bilarna som arbetsledaren kan titta på, då ser de hastigheter också.

– Vi vill inte åka på cykelbanor, dels för att de är inte anpassade för våra fordon, en sopbil kan väga 26 ton. Dels för att det ska inte vara någon fordonstrafik över huvud taget på gång och cykelbanor.

Är arbetsschemat för snålt tilltaget?
– Nej, förarna har hela dagen på sig, de jobbar på beting. De ska följa de lagar och förordningar som finns i trafiken.

Får förarna fortbildning om trafiksäkerhet?
– Ja, alla förare går en kurs, den heter yrkeskompetensbehörighet. Förarna får sedan återkoppling tex på hur de håller hastighetsbegränsningar.