Dialog med trafikanterna är nyckeln till bra projekt och ökar sannolikheten att skattepengar används effektivt. Om dialog saknas, sjösätts projekt som riskerar att inte fungera i praktiken. Kritiken kommer först efter att projektet är genomfört, och trafikanterna får leva med en dålig lösning under lång tid framåt.
Stockholms stad saknade 2013 delvis organisation för effektiv dialog med trafikanterna. Mail som belyser problem får ej svar. 2014 finns ett nytt system för felanmälan och förslag, det återstår att se om det ökar trafikkontorets förmåga till dialog, och om organisationen för trafikantdialog är förändrad.
Exempel på dialog m trafikanterna i andra kommuner.
Nacka kommun vill öka cyklingen 2014
Fler och rätt byggda cykelbanorFörbättra befintliga cykelbanorSeparerad cykelbana och gångbana.
Helst med avskiljande yta mellan cykelbana och gångbana. Det kan också vara höjdskillnad med tex kantsten till gångbanan.
Många har bloggat om detta, många bra förslag finns redan.
Det ger fördelar också vintertid, då fotgängare idag på mixad cykel/gångbana packar hela bredden likt en kullerstensprofil. Att cykla på kullerstensprofil är väldigt studsigt och det går nästan lika fort att gå.

Cykelhuvudleder
För ökad framkomlighet. Tillräckligt breda så både långsamgående och snabbare cykeltrafik får tillräcklig plats bredvid varandra.

Sopsaltning av cykelbanor har nu använts på utvalda cykelstråk i Stockholm sedan vintern 2012/2013 med bra resultat.

Snöröjning ända ner till asfalten
För de cykelbanor som ännu inte sopsaltas. För att det ökar trafikflödet. Det är komplext. Ibland plogas på fel sätt, och då är pengarna ”kastade i sjön”. Ett betydande problemet för framkomlighet är att plogning sker halvvägs ner till asfalten, med följd att fotgängare packar snön till kullerstensprofil. Att cykla på kullerstensprofil är väldigt studsigt och det går nästan lika fort att gå.
Kompetensutmaning för snöröjarna och stadens organisation. Det skadar inte om de som snöröjer och organiserar har egen erfarenhet av att cykelpendla.

Kompetens och status hos trafikplanerare och infrastrukturarkitekter.
Kompetensen finns redan, men möjligen är dessa personer i minoritet inom utförande organisationer och beslutsfattaren saknar kompetens eller kanske praktisk erfarenhet av cykelpendling.

Navigationsapp för cykling
För att det ska vara lätt att komma igång att cykelpendla, och för att det ger kortare restider. Och det lockar till att göra cykelärenden lite längre bort till nya destinationer. Idag finns inga appar som klarar att kombinera cykelbanor och vanliga gator på ett bra sätt. Appen ska värdera gjorda resor från alla användare så den ger smartare ruttförslag ju fler som cyklar. Användare ska kunna kommentera och rösta på andras befintliga rutter, redigera egna rutter och lägga in egna lokala röstkommandon.
Google maps app i läge för cykelnavigering är 2014 02 acceptabel, men det finns mycket att förbättra.

Skyltning av cykelbanor. 
För att det ska vara lätt att komma igång, och för att det ger kortare restider. Idag är det väldigt krångligt att hitta smart pendelväg på cykel, eftersom cykelnätet ofta är byggt som ett planlöst lapptäcke. Och det kan avskräcka.