Redigerad! (det finns ju redan en version för Android, fast den föreslår konstiga omvägar)

Har precis installerat Google maps för iOS i min iPhone. Den verkar väldigt användbar och har t.o.m. kollektivtrafiken inlagd. Jag tror en funktion för cykelnavigering  skulle underlätta mycket för de som vill komma igång med cykelpendling, och direkt hitta snabbaste vägen till arbetsplatsen eller bara för olika ärenden. Tyvärr saknas navigering för cykel i appen för iOS.

I versionen för android finns dock cykelnavigering och är testad av cyklistbloggen. Den har dock väsentliga brister, tex den kan inte kombinera cykelbana och vanlig bilväg på ett användbart sätt.

Jag har lämnat förslag till Google maps direkt i appen, om att skapa en användbar cykelnavigering. Undrar bara vem som läser förslagen? om någon läser förslagen? Hur som helst ökar väl chanserna om fler lämnar in samma förslag.

Utan navigeringshjälp är det tidsödande att hitta snabbaste cykelrutten vid lite längre avstånd. Skyltade cykelbanor tenderar att plötsligt sluta vara skyltade. Cykelbanor som verkar löpa parallellt med bilväg kan plötsligt göra en avstickare och försvinna iväg i en oväntad riktning.
Cykelbanorna tenderar att vara ett lapptäcke utan samordning inom och mellan kommuner och stadsdelar.

Här är förslaget:
Lägg till navigation för cykel även för iOS versionen. Den version Google har för Android idag klarar inte att använda cykelbanor, den föreslår konstiga omvägar. Användarvänlig och rationell navigering för cykel med mobiltelefon saknas idag på marknaden. Navigering för cykel bör innehålla både röstkommandon och grafisk navigering på skärm, liknande navigering för bilar. Navigering för cykel måste kombinera cykelbanor och vanlig bilväg utan konstiga omvägar. Användarnas verkliga gjorda cykelrutter kan användas för att generera smarta förslag om cykelrutter. Användare kan redigera och lägga till rutter, och lägga till/redigera egna röstkommandon. Användare kan betygsätta och dela olika cykelrutter.