Stockholms trafikkontor inbjuder till att lämna synpunkter på förslag om nya Klarabergsgatan.
Betongdäcket över Sergels torg ska renoveras och Klarabergsgatan får samtidigt en ny miljö för gående, cyklister och kollektivtrafik.

”inbjudande förbindelse för gående och cyklister på sträckan”. Jag ser inte en enda cykel på bilden. Och inga cykelbanor. Det står säkert i det finstilta men denna bild frontar hela förslaget, och då undrar jag, hur tänkte de här? Hur tänkte trafikkontoret kommunikationsmässigt? Har någon över huvud taget bara undersökt lite hur infrastruktur byggs för cykel. Eller är det fel bild? Ursäkta att jag låter negativ, men detta är ju en märklig start för Trafikkontoret. Jag hoppas att jag har missförstått allt och att jag får be om ursäkt.

Visst, det är bara ett förslag, och trafikkontoret bjuder in medborgarna att lämna synpunkter. Men det är ändå oroväckande att den grundläggande kompetensen om cykelinfrastruktur i dessa bilder verkar saknas.

Vad är det som är galet?
Den som bara har hängt med ytligt i ämnet cykelinfrastruktur vet att det handlar om att separera cykalbana och gångbana. På trafikkontorets bilder syns inget av den kompetensen, och det går inte ens att föreställa sig hur cykeltrafiken ska samspela med spårtrafikens av och påstigande.

Klicka på bilden för större bild.

Klarabergsgatan gestaltningsvision

Klicka på sprängskissen ”Klarabergsgatan sektion” nedan, det bekräftar att cyklar i princip kan ledas genom området. Jag blir väldigt nyfiken på vem som tänkt ut förslaget, och hur de skaffat sig kunskap om infrastruktur för cykel. Sen tänker jag, kommer den stora cykelinfrastruktursatsningen arbetas fram på samma sätt?

Alltså, jag måste ju bara ha helt fel i mina antaganden, och överreagerar i bästa konspirationsanda. Men hur är det ens möjligt att lägga fram detta förslag som ”inbjudande för cyklister” och ta betalt för det jobbet? Hur kan förslaget ha gått igenom trafikkontoret utan att någon har protesterat? Vad säger det om kompetens och organisation i allmänhet hos trafikkontoret, och i synnerhet i cykelfrågor.

Den inledande texten är däremot mycket bra, men de som gjort skisserna och utkastet verkar inte alls ha läst den texten:

”När vi blir fler i regionen behöver fler resa kollektivt, gå och cykla. Annars får vi ökad trängsel på vägar och gator och kraftigt ökade restider. De mest effektiva trafikslagen måste prioriteras för att öka framkomligheten i Stockholm, inte minst i City.
Klarabergsgatan är ett av Stockholms viktigaste gångstråk och bland det första många besökare i staden möts av. Idag är det en bullrig, otrevlig gata med viss genomfartstrafik, bred körbana, trånga gångbanor och utan utrymmen för cykeltrafik.

Ja nu har jag läst all text och sett alla bilder. Det är inget missförstånd, jag verkar ha uppfattat förslaget rätt.

Vad ska man göra nu då? Ja det visar ju att det finns ett stort behov av att utbilda de som planerar infrastruktur för cykel. Och att de personerna helt enkelt måste cykelpendla. Året runt. Det finns inga genvägar där.
Och hur ska de utbildas? En kravspec behöver kommuniceras till den utbildningen. Det kanske redan finns väldigt kompetenta kravspecar, men det har ju helt uppenbart inte nått fram till de som tog fram förslaget för Klarabergsgatan.

Mediabevakning

130212 DN Här ska bilarna försvinna
– Det är nästan sju gånger fler gående än bilister längs gatan i rusningstid. De gående kommer att bli betydligt fler år 2030 samtidigt som antalet som reser med kollektivtrafik fyrdubblas. Det går inte att skapa en god miljö längs gatan om bilarna blir kvar, säger Kristofer Tengliden, trafikplanerare på Stockholms stads trafikkontor.

130212 SVT ABC bilfritt på Klarabergsgatan

– Det blir en gång- och cykelbana som är 12 meter bred på ena sidan och 10 meter bred på den andra, säger Mats Frej, pressansvarig på Trafikkontoret.

130212 direktpress Vi i Vasastan Fler uteserveringar på Klarabergsgatan

Bland annat skapas dubbelriktade cykelbanor, en hållplats för framtida spårväg, och förutsättningar för fler sittplatser och uteserveringar. 

Twitterkommentarer

@StockholmsStad Då gick det snett i kommunikationen från trafikkontoret, och bilagor som styrker cykelinfrastruktur saknas.#Klarabergsgatan
12:15 – 19 feb 2013 · Detaljer

@cykelhasselby @CLW_Everett @Cyklistbloggen Planen inkluderar cykling trots att det inte finns cyklar på skissbilden.
11:21 – 19 feb 2013 · Detaljer

@UllaHamilton Helhet viktigt, men om detta är ”inbjudande t cykling” finns stark oro om kompetens inför stora cykelinfrastruktursatsningen
09:35 – 19 feb 2013 · Detaljer

@CykelHasselby är inte helhetsförslaget det vikiga?
09:30 – 19 feb 2013 · Detaljer

@UllaHamilton #klarabergsgatan texten ”ska inbjuda till cykling”. Bild och planskiss säger ”här ska du inte cykla”.http://cykelpendlahasselby.blogspot.se/2013/02/klarabergsgatan.html 
09:13 – 19 feb 2013 · Detaljer

00:02 – 19 feb 2013 · Detaljer

@ErikSandblom Cyklister och cykelbanor verkar helt saknas på de publicerade ”renderingarna” av nya Klarabergsgatan.. Något verkar fuffens!
17:43 – 14 feb 2013 · Detaljer

Kul med bilfritt på Klarabergsgatan. Men cykelbana på trottoaren? Det gillar varken fotgängare eller cyklister http://www.dn.se/sthlm/har-ska-bilarna-forsvinna #cykla
13:42 – 12 feb 2013 · Detaljer

I ett läge där vägutbyggnaden ligger 60 år efter befolkningsutvecklingen väljer sthlmpol att stänga gator för trafik.http://bit.ly/XFDCt4 
11:25 – 12 feb 2013 · Detaljer

10:25 – 12 feb 2013 · Detaljer

@perankersjo bra! Ett första steg! Men blanda inte cyklar med gående! Gör rätt från början nu när ni kan! Tänk trafiksäkerhet för alla
08:46 – 12 feb 2013 · Detaljer
Dagens goda nyhet. Bilarna ska bort från Klarabergsgatan! Allians för stadsmiljön! #08pol #swgreen pic.twitter.com/clMHYSMG
Inbäddad bildlänk
08:43 – 12 feb 2013 · Detaljer