Jag var i Malmö på filmuppdrag, och fick uppleva att det visst är möjlig att bygga cykelinfrastruktur på ett annat sätt än i Stockholm. Med andra ord, vad väntar vi på i Stockholm?
Cykelvägar utan gångtrafik.
En av de viktigaste förutsättningarna för rationell framkomlighet för trafikanter på cykel. Enkelt löst på vissa ställen i Malmö genom att cyklar åker dubbelriktat på en sida av bilvägen, och gångtrafiken sker på andra sidan av bilvägen. Jag vet i och för sig inte vad de som cyklar i Malmö tycker om den lösningen. Jag vet heller inte hur det påverkar framkomlighet för cykel i korsningar. Nu kanske det inte är så mycket snö i Malmö, men i Stockholm är gångtrafiken på cykelbana ett avgörande problem för framkomlighet för cykel i vinterföre. Fotgängare packar snön punktvis till en kullerstensprofil, vilket gör att cyklar måste sänka hastigeheten till nästan promenadfart för att det blir kraftiga vibrationer, och att rullmotståndet ökar med över 50%, det blir helt enkelt oframkomligt.
Cykelparkering
På ett helt annat sätt än i Stockholm finns det effektiva och självklara cykelparkeringar i Malmö. Jag vet inte om de som cyklar i Malmö tycker att det är tillräckligt många parkeringar, men det är avsevärt fler än i Stockholm.
Nu satsar ju Malmö på cykelframkomlighet på flera andra uppmärksammade sätt, men detta var vad jag upplevde som hastigast. Det var en härlig känsla, jag fick dessutom tillfälle att låna en cykel och prova cykelvägarna.