Under lördagen är det relativt många som cyklar till och från Västerort på det prioriterade cykelstråket. Ett T-banestopp uppmärksammar att stora delar av den kombinerade gång- och cykelbanan är för smal.

Då T-banan har stopp i trafiken är det många som väljer att gå på den kombinerade gång- och cykelbanan. Några av de gående går med hela familjen över hela GC-banans bredd, men de flesta väljer att gå på den sida som är längst bort från bilhuvudleden, och de cyklande använder ytan närmast bilhuvudleden. Eftersom många cyklar även på helgen blir det många möten mellan cyklande. Betydande delar av det prioriterade cykelstråket till Västerort är helt enkelt för smalt för att klara både gående och dubbelriktad cykeltrafik på ett acceptabelt sätt.

När T-banan kommer igång senare på dagen, är framkomligheten åter god för de cyklande. Särskilt om man jämför med biltrafiken mellan Stora mossen och Brommaplan,  där det är det bilkö hela vägen.