Mina säkerhetsmarginaler när jag pendlar på cykel handlar om att jag med god marginal anpassar min körning så jag inte riskerar att skada andra människor. Ibland glömmer jag det.
Samtidigt anpassar jag körningen för min egen säkerhet, och så att jag uppträder på ett kamratligt sätt mot medtrafikanter. Men på denna sida fokuserar jag på mitt val av beteende så jag inte äventyrar mina medtrafikanters säkerhet. Cyklistbloggen har bra lista att läsa.

 

 

 

Finns definition på tillräckliga säkerhetsmarginaler som trafikant på cykel ska hålla? Finns forskning kring tillräckliga säkerhetsmarginaler som trafikant på cykel ska hålla? Jag har varken aktivt sökt fakta, men inte heller sett någon information av slump. Om jag bara provtänker kommer detta upp:

 • Det handlar om att hela tiden scanna framåt, hur ser samspelet ut långt fram och lite närmare.
 • Kommer det mötande/korsande/upphinnande medtrafikanter på cykel, till fots, i bil, buss, lastbil osv.
 • Vilken hastighet, riktning och karaktär har dessa medtrafikanter?
 • Kan jag se att den mötande är en erfaren pendlare på cykel som ser mig (och delar kamratligt på vårt utrymme)?
 • Tittar den gående på mig och markerar att de drar sig lite mot kanten för att bjuda mig plats?
 • Har den gående en hund som går fint, eller springer hunden okontrollerat med långkoppel?
 • Är det turister som inte är vana med cyklar och cykelbanor?
 • Jag anpassar hastigheten och håller avstånd så jag hinner stanna eller väja för alla dessa faktorer med god marginal.
 • I många lägen plingar jag så jag ser att de tittar på mig eller lämnar plats för min passage. Och tackar vid passagen, kanske förtydligat med en ”tack-vinkning”
 • Är det hundar eller hästar brukar jag heja, hälsa på långt håll för att djuren inte ska bli skrämda. Vid passagen tackar jag.
 • Är det en cykelhuvudled som fortfarande tillåter även gående plingar jag i princip kontinuerligt på fotgängare, för att markera att här kommer det cyklar kontinuerligt. Det blir samtidigt lite av en pedagogisk funktion. (Jag försöker hinna tacka, men vissa blir nog ändå irriterade på plingandet.) Ibland finns fotgängare som kanske lyssnar i hörlurar och går mitt i cykelbanan, om cykelklockan då inte ger resultat ropar jag starkare och starkare tills trafikanten flyttar på sig, och tackar vid passage.
 • Det blir lite som att kontinuerligt lägga ett pussel, att förutse alla positioner hos alla parter. Och det är den mänskliga hjärnan fenomenal på.

 

Blir det inte jobbigt att tänka på alla dessa faktorer hela tiden?

– Tvärtom är det roligare att cykla med samspelet med andra trafikanter. Och det mesta tankearbetet sker  med automatik.

 

Påverkar allt detta min framkomlighet och restid?

– Det påverkar inte min framkomlighet eller restid. Det är min kondition, styrka och vilja som avgör hur fort jag kan cykla i förort. I city finns ändå ingen poäng med att cykla i tävlingstempo, den som cyklar långsamt hinner ifatt mig vid nästa rödljus.

 

Vad säger trafiklagen om detta? Vilka är mina lagliga skyldigheter?

– Enligt trafiklagen är jag skyldig att anpassa min körning efter väglag och trafiksituation

 

Kolla cyklistbloggens inlägg tips för cyklister

NTF