Cykelfrämjandet och försäkringsbolaget IF har gått ut med ett pressmeddelande om att prioritera snöröjning av cykelbanor. Väldigt bra, men det finns nackdelar med att blanda ihop trafiksäkerhet med framkomlighet och trafikflöde.

Läs här:
pressmeddelandetIf-bloggen, Cyklistbloggen, GP, Helsingborgs Dagblad, UNT, Sveriges Radio,
Tack till Cyklistbloggen för nyheten och länkar.

Det finns problem med att blanda ihop trafiksäkerhet med trafikflöde. Samma argumentation återfinns ofta kring motorburna trafikanter ”de farliga vägarna” när det egentligen handlar om farliga trafikanter. Det är även liknande fenomen som i twitterkampanjen ”#ingen bakom ratten”.

Det är också viktigt att snöröjningen sker på rätt sätt, ibland kan det vara nyplogat men ändå i princip ofarbart. Mixade cykelbanor/gångbanor är ett stort problem för vintercykling. Fotsteg ger en kullerstensprofil på cykelbanan.

Skillnaden mellan trafikflöde och trafiksäkerhet.
När det är snöröjt på rätt sätt ökar framkomligheten och ett högre trafikflöde tillåts. När det är snöröjt på fel sätt eller inte alls minskar framkomligheten och trafikflödet sänks.
Inga konstigheter.

Men varför är det olyckligt att skriva att det är farligt att cykla när det är halt?
1. Det är olyckligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, det ger en signal till trafikanten att den inte har ett eget ansvar att anpassa körningen efter väglag och trafiksituation.
2. Trafiklagen är skriven så att ansvaret ligger på trafikanten att anpassa körningen efter väglag och trafiksituation.
3. Det riskerar att fördumma läsaren, det förutsätts nästan att trafikanten inte förstår att det är halt i vinterväglag. I verkligheten har människan specifika egenskaper att förutse risker och anpassa sina handlingar efter det.
4. Rikspolisstyrelsen backar upp, trafikanten ska anpassa körningen efter väglag. Räddningstjänsten anser att olyckor ofta beror på trafikantens otillräckliga säkerhetsmarginaler. Forskning vid VTI visar att nästan alla trafikolyckor/trafikbrott beror på medvetna felhandlingar.
Läs mer här.
och här

[Edit: Självklart ska infrastruktur även i fortsättningen byggas ”förlåtande”, för att minska personskador när trafikanten haft otillräckliga säkerhetsmarginaler.]

Självklart ska cykelbanor snöröjas tillräckligt snabbt, ofta och på rätt sätt, ner till asfalten. Det ökar trafikflödet, du kan cykla med acceptabel hastighet och det lockar till cykling året runt. Men det kommer alltid att vara mer eller mindre halt på vintern och då krävs vinterdäck och anpassad körning. Det kommer alltid att kunna snöa och bli ishalka lite här och där även om plogbilen kör skytteltrafik. Det går ändå att cykla med acceptabel hastighet och tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Att blanda in bilar med argumentet att de klarar sig bättre i 10cm snö känns tveksamt. Det riskerar att ge grogrund för ett fortsatt ställningskrig och och pajkastning mellan olika fordonstyper. Bättre är insikten att alla är trafikanter som ska sampela oavsett fordonstyp.
[Edit: Visst måste man jämföra med vägbanan för motortrafik, det är ju det prioriteringen handlar om. Men det är bättre att använda fördelar med ökad cykling som argument. Man måste inte nämna biljämförelsen, även om det sannolikt stämmer. Det blir lite att skriva bilisterna på näsan att de klarar 10cm utan plogning. Finns det över huvud taget undersökningar som jämför olika fordonstyper framkomlighet i 10cm snö?]

Att fokusera på hur farligt cykling är jämfört med andra fordonstyper kommer inte heller att locka fler till cykling, utan tvärtom avskräcka. Att försäkringsbolag som If alltid har utgångspunkten att det är farligt och att olyckor riskerar att inträffa är helt naturligt eftersom de vill tjäna pengar på att sälja försäkringar, och därför utnyttjar människors rädslor. Tyvärr riskerar det i detta fall att ge färre cyklister.
Att Cykelfrämjandet går med på denna avskräckande fokusering är förvånande.