Trafikradion måste börja rapportera om cykeltrafik på allvar, primärt riktat till trafikanter i bil.

Bilden är ett montage

Bilden är ett montage

Va? Vad är poängen med att sända trafikrapporter om cykel till trafikanter i motortrafiken? Det mesta i Trafik P4 Stockholms sändning och flöde handlar om biltrafik. Problemet är att det fortsätter att ge bilden att biltrafik är norm och riktig trafik. Varför är det så viktigt att trafikrapporten i P4 handlar lika mycket om cykeltrafik?

  • Många av de som arbetar med cykelinfrastruktur och dess underhåll, eller är beslutande politiker, lyssnar på trafikradion i bilen. Och då blir det tydligare för dem att cykeltrafik är viktigt och prioriterat, så som det är beslutat politiskt.
  • Det skulle också ge en signal till alla trafikanter i andra trafikslag att cykeltrafik finns och är trafik på riktigt.

Den direkta nyttan för cyklande är i dagsläget sekundär, ännu är det inte så många cyklande som lyssnar på trafikrapporten.

Idag finns redan tillräckligt med lättillgängliga observationer och rapporter från cyklande att använda för redaktionen, men nyhetsvärderingen prioriterar biltrafik.

Med ett ledningsbeslut som skjuter till budget att ta fram strategi och skapa ännu bättre rapportering skulle förändringen kunna ske tillräckligt snabbt. Ansvaret och arbetsinsatsen ska inte bara ligga på frivilligt arbete av de cyklande.