”Jag blir hängd om en fil (av fem) för motortrafik skulle användas för säker omledning för gående och cykel”. Där har vi läget på Trafikkontoret i Stockholms stad.

50 cm för gående och cyklande i två körriktningar

50 cm för gående och cyklande i två körriktningar

När du läser detta finns en betydande risk för allvarliga skador för cyklande och gående vid vägarbetet vid den tungt trafikerade Ulvsundavägen. Det finns till och med en betydande risk för dödsfall. Trots det är det helt omöjligt för trafikkontoret i Stockholms stad att använda en av fem filer för motortrafiken, under en kort sträcka på bara 100 meter, för att göra en säker omledning för gående och cyklande vid vägarbetet. 50 cm finns för två riktningar cyklande och två riktningar gående. 50 cm är noll centimeter för gång och cykeltrafik, 50cm är minsta möjliga säkerhetszon mot tung motortrafik. 50cm är att jämställa med att balansera på yttersta kanten på en tunnelbaneperrong.

Handläggande trafikingenjör är fullt medveten om att säkerheten ska gå före framkomligheten men det är otänkbart att begränsa biltrafikens framkomlighet. Handläggande trafikingenjör är också fullt medveten om att gående och cyklande ska ha högsta prioritet i Stockholm idag. Men för trafikingenjören är det ändå omöjligt att begränsa motortrafikens framkomlighet, även om det riskerar dödsfall för cyklande och gående, i den kontext som trafikingenjören arbetar i. Vägarbetet är felanmält flera gånger, och även entreprenören är kontaktad. Ändå har entreprenören inte åtgärdat. Dessutom finns många andra brister som att cyklande leds rakt ut i en rondell mot mötande tung biltrafik vid Ulvsundaplan. Det saknas också skylt med kontaktuppgifter till entreprenören. Här borde Trafikkontoret stänga arbetet omedelbart till säker omledning finns för cyklande och gående.

Beslutande personer i politiken och i stadsförvaltningen brukar ofta tala om att nu prioriterar vi cyklande och gående trafikanter i Stockholm. Det är bra, och många projekt startar som underlättar för cykling. Men samtidigt finns denna verklighet, där säkerheten för cyklande och gående trafikanter helt åsidosätts för att det riskerar försämra framkomligheten i motortrafiken. Och trots att de mest engagerade medborgarna gång på gång både felanmäler och tar det ansvar som Stockholms stad borde ha, händer ingenting. Trafikkontoret vill inte ens diskutera bristerna i stadens felanmälningssystem. Att i dagsläget prata om generella systematiska brister i kompetens om cykelinfrastruktur och dess underhåll är i stora delar nästan tabubelagt hos ledande politiker och trafikdirektör Lars Jolerus. Det gör det svårare att komma igång med förändringsarbetet när staden inte öppet talar om sina problem. Om problemen inte finns, hur ska då medarbetarna förstå att förändring är nödvändig?
Det är också ett förtroendeproblem för Trafikkontoret, stadsledning och trafikroteln, när de cyklande själva ser de systematiska bristerna, men ansvariga politiker och förvaltningar säger att generella brister i kompetens inte finns.

Minst hälften av alla vägarbeten vid cykelbanor har brister och risker för cyklande. Det stämmer ganska väl överens med de undersökningar som finns för vägarbete vid väg för motortrafik. De handläggande trafikingenjörerna i Stockholm hinner helt enkelt inte med att kontrollera vägarbeten på plats. De är underbemannade och det vet ledningen på Trafikkontoret om sedan länge. Inte ens när medborgare felanmäler upprepade gånger sker rätt åtgärder. Att använda vitesförfarande finns inte heller i trafikkontorets verkstygslåda. Inspektion sker bara några gånger per år och styrs av ett visst tidsintervall. Inspektion kan inte användas när som helst, tex när ett vägarbete får anmärkningar.

Till trafikborgarråd Daniel Helldén: Detta måste du lösa direkt! Cyklande riskerar dagligen både dödsolyckor och allvarliga skador med dagens arbetsledning och organisation på trafikkontoret. Extern kompetens måste sättas in direkt, och i mycket större omfattning än idag när det gäller cykelinfrastruktur. De som arbetar med cykelfrågor hos beställare och utförare måste ha egen daglig erfarenhet av vardagscykling året runt, det går inte att runda den avgörande förutsättningen.

Nästan all relevant kvalitetskontroll som finns idag av Stockholms cykelinfrastruktur utförs av de cyklande själva. Dagliga statusuppdateringar sker minut för minut tex här:

Fakta