Leveranstrafik som blockerar cykelfält och cykelbanor är farligt och är avskräckande i tätort. Men vissa servicefordon kanske ändå måste stå där?

 

slambil cykelbana

 

Ett exempel är slamsugningsfordon och ölleverans till krog. De måste ansluta en slang för att kunna utföra uppdraget, och den slangen kan inte dras från ett annat kvarter. Hur kan detta uppdrag göras på bästa sätt för att minska olyckor och risker?

Steg ett är att verksamheter som regelbundet kräver slamsugning ska ha sina anslutningar placerade så att slamsugningsbilen kan parkera utan att blockera cykeltrafik. Det kravet borde finnas vid nyproduktion och ombyggnation.

 

160628 Masab Vasagatan UH

Foto Ulf H

 

Men det finns fortfarande befintliga fastigheter där slamsugning behövs regelbundet eller akut. En variant kan vara att med koner och blinkande ljus leda om cykeltrafik ut i bilarnas körbana, om slamsugningsbilen måste stå i ett cykelfält. De flesta slamsugningsbilar borde kunna förvara minst 5 sergeanter (typ lätta smidiga X3) i sitt fordon, och det går förhållandevis snabbt och enkelt att ställa ut. Kanske kan det också gå att sänka hastigheten tillfälligt till 30km/t, om företaget får ett generellt tillstånd för en viss typ av situation.

En annan variant är en liten enkel ställning, med teleskoparm, monterad på fordonet. Då skulle slang kunna dras över cykeltrafik, och ner på trottoar. Eller kanske ända in till fastighetens vägg, om trottoar inte är för bred. Fördel kan vara att fordonet kan ställas i bilkörfält, och cykeltrafiken påverkas inte alls.

 

Originalbild Bill Kutsson

Originalbild Bill Kutsson

 

160628 Masab grafik 2

Variant

 

Ärendehantering

Ärendenummer trafikkontoret Stockholm SY1607041058JAR

160701 Mail till trafikkontoret Stockholm

160708 Svar från trafikkontor, (fast inte svar på frågan egentligen)

 

Läs mer om blockerande leveranstrafik i cykelfält och cykelbana

 

Regler om stanna och parkera

 

 

Uppdateringar

 

160715 svar från trafikkontoret

Hej igen,

Jo, när det är akuta delar så faller ju mycket av det vanliga regelverket. Förutom det du nämner så har vi t.ex. även de som tar bort hängande istappar på vintern och som då ställer fordon olämpligt, men det är såklart tvunget att göra så då det kan bli fara och färde för de som går under istapparna. Jag tror det är svårt att lösa de akuta problemen, då man aldrig kan veta vilken typ av akut problem som uppstår och ej heller platsen för dem.

Med vänlig hälsning, nnnnn

 

160714 Ny fråga till trafikkontoret

Tack för svar!

Jag driver ju cykelfrågor i första hand, men här ser jag att dessa företag som tex slamsugning/högtryck får svårt att utföra sina uppdrag. Det är ju inte riktigt lasta eller lossa. Ofta är det akuta arbeten föreställer jag mig. Kanske är det läge att se över just slamsugningsbilar/högtryck, och ställa krav på tex säker omledning. Fast då blir det problem med trafikförordningen förstås. Inte enkelt.

Med vänlig hälsning

Jon Jogensjö

 

160714 Nytt svar från trafikkontoret

Det är såklart väldigt olyckligt att det finns fordon som ställs upp i cykelbana eller cykelfält för att lossa eller lasta ett fordon. Är det ett företag som anser sig behöva lastplats på en viss gata kan de ansöka om det och Trafikkontoret utreder möjligheten till att lägga ut lastplats. När det gäller uppställning i cykelbana eller cykelfält så är det helt enkelt förbjudet att göra det. Det är meningen att lossning och lastning ska ske på därför avsedda lastplatser eller på p-förbud, men det fungerar ju tyvärr ofta inte. Det kanske är för långt från närmaste lastplats till målet för transporten, närmaste lastplats är ofta upptagna av fordon som ställt upp i dem mer för parkering än för att utföra ett jobb etc.

Det finns inga rekommendationer för cyklisterna när det gäller tillfälliga uppställningar i cykelbanor/cykelfält helt enkelt för att det inte är  meningen att några fordon ska vara uppställda där.

 

Kommentar: lite mer specificerat svar, men slamsugning/högtryckspolning är ju inte riktigt lastning lossning av gods. Slang/ledning begränsar ju verksamheten till att stå inom rimligt avstånd till en fastighet.

 

160708 Svar från trafikkontoret

Hej!
Vid väghållningsarbete får fordon parkeras eller köras trots föreskrifter om förbud.
Trafikförordning (1998:1276) 12 kap. Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

Jag kan inte hitta att det finns något särskilt när det gäller parkering i cykelfält.

Kommentar: Det var ju inte svar på frågan egentligen.

 

160701 fråga till Trafikkontoret Stockholm

Hej!
Hur ser trafikkontoret på att slamsugningsfordon och liknande parkerar i cykelfält? Jag tänker att de behöver stå där, de har en viss längd på slang som gör det svårt att lösa på annat sätt.
Finns rekommendationer eller krav för att reducera risker när cyklande lämnar cykelfält och ska ut i den övriga trafiken?
Tex krav på att ställa ut ca 5st X3 för att ge cykeltrafik en aning tryggare passage? Kanske kompletterat med blinkande ljus?
med vänlig hälsning
Jon Jogensjö