På våren dammar det kraftigt från motortrafiken längs trafikverkets vägar. Det knastrar och smakar grus i munnen, och sätter sig i ögonen som blir grumliga. Trafikverket vill inte åtgärda.

Grus, damm och partiklar som andas in av cyklande är ett betydande hälsoproblem längs trafikverkets vägar i Stockholm på våren. 450 personer beräknas dö i förtid av luftföroreningar i Stockholm varje år, fler än i trafikolyckor. Jag ställde krav till Trafikverket för ett år sedan, men Trafikverket har inte ändrat rutiner, inte åtgärdat problemet. Stockholms stad har beslutat om kraftfulla åtgärder för bättre luftkvalitet, men trafikverket väljer ändå att inte agera. Istället svarar Trafikverket med förklaringar som att ”vi dammbinder så inandning av partiklar blir ett mindre problem

På Trafikverkets egen hemsida står att de har ett åtgärdsprogram för ökad luftkvalitet, så det är svårt att förstå varför de inte vill åtgärda dammet under våren. Trafikverket uppmanar dessutom till cykling för att minska luftföroreningar, men vill ändå inte skapa förutsättningar för att cykla utan att behöva andas in grus och damm. Den logiken är svår att förstå. Sopningen behöver startas mycket tidigare, och göras flera gånger, längs trafikleder intill gång och cykelbanor.

Trafikverket uppmanar till cykling för att minska luftföroreningar

Ärendehantering

Kartlänk
Filmer från Bergslagsvägen, väg 275 från Västerort mot city.
170322 Krav skickat till Trafikverket länk
170328 Trafikverket svarar: vi sopar bara en gång för att spara skattemedel
180413 Fråga till trafikverket varför dammet inte åtgärdats efter ett år länk
180418 Trafikverket svarar, ”det finns inga maskiner tillgängliga för sopning”, och ”vi dammbinder så inandning av partiklar blir ett mindre problem”
2020-03-18 Ny anmälan till Trafikverket

Länkar

  • Folkhälsomyndigheten 2017 sid 42 länk
  • Stockholms stad om luftföroreningar partiklar länk

Uppdateringar, senaste ligger överst i listan

2020-03-21
Dokumenterar lager med damm/sand/grus längs Bergslagsvägen väg 275

2020-03-20
Svar från Trafikverket

2020-03-19
Svar från Trafikverket

2020-03-18
Ny anmälan till Trafikverket om att sopa trafikleder intill gång- och cykelbanor.191105

Påminnelse om svar i ärendet till trafikverket

170330
Dirketpress om dammet längs Bergslagsvägen

170328
Svar från trafikverket,

Trafikverket avstår sopning för att spara skattemedel

170327
Video med hur sand och grus knastrar i munnen

170323
Krav ställs till Trafikverket på deras facebooksida