Ofta behövs flera veckors tjat på stadsdelsförvaltningen innan cykelbanor underhålls. Hur ser kraven och kontroll av underleverantörer ut egentligen?

Barnens cykelbana

Längs barnens cykelbana till Trollbodaskolan i Hässelby hänger träd och buskar ut över halva cykelbanans bredd. Jord, grus, nedfallande barr och kottar täcker bitvis hela cykelbanans bredd. Finns inga krav alls på att en entreprenör ska underhålla cykelbanorna? Eller brister det totalt i kontroll från stadsdelsförvaltningen? Att anmäla via Stockholms stads app känns ofta verkningslöst, där kommer bara ett autosvar som feedback. Det är alltid bättre att ringa Trafik Stockholm och samtidigt begära ett ärendenummer. Men även om Trafik Stockholm skickar ärendet vidare direkt, tar det stopp någonstans på vägen till Entreprenören. Även fast jag ringer Trafik Stockholm fyra fem gånger i samma ärende för att påminna tar det en vecka eller två innan något händer. Bäst är nog att kontakta respektive stadsdelsförvaltning och parkingenjören direkt.

Jag upplever att det finns betydande brister i denna organisation. Tilliten till stadens ”tyck-till-app” minskar.

På bilden nedan ligger gräsklippet kvar. Jag provbromsade på blött gräsklipp, och det är halt.

Trollboda barnens cykelbana

 

På bilden nedan syns den blandning av barr och jord som ligger på barnens cykelbana i princip hela året.

Trollbodaskolan cykelbana

 

Längs prioriterade cykelstråket vid Tranebergsbron/Fredhällsparken växte träd och buskar långt ut över gång och cykelbanan.

De gående tvingades ut i cykelbanan, som redan är alldeles för smal för att klara möte mellan cyklande. Här måste ju buskar och träd klippas med marginal, så det inte hinner växa ut över Cykelbanan. Det måste till och med klippas med en marginal att det alltid är minst 50cm från asfaltkant till buskar och träd. På denna allt för smala hårt trafikerade cykelbana måste varje centimeter kunna utnyttjas fullt ut. Det betyder att klippning av träd och buskar måste göras minst 100cm ut från asfaltkanten för att entreprenören ska slippa klippa varje månad. Om klippning av buskar och träd är dyrt kan kanske gräs övervägas istället, och buskar och träd grävs bort helt.

Entreprenören Peab har tydliga krav från staden att det alltid ska vara fullt farbart på det prioriterade cykelstråket. Men buskar och träd kanske ligger under en annan förvaltning och entreprenör? Det verkar vara en alltför invecklad och icke fungerande organisation för skötsel av prioriterade cykelstråk helt enkelt. Jag ringde Trafik Stockholm 22/5 och använde appen. Inget hände. När jag ringde andra gången efter nästan två veckor till Trafik Stockholm för en påminnelse, då hände det saker. Den 3/6 är det åtgärdat.

tranebergsbron buskar

Tranebergsbron buskage borta