[Uppdaterad 131025] Två bilar som blockerar en hel körriktning på prioriterat cykelstråk i sju dagar. De står 1,5m in på cykelhuvudleden.
En väldigt enkel uppgift: markera på vanligt sätt med någon form av reflekterande varsel.
Ju fler aktörer jag kontaktar, desto fler nya motsägande uppgifter får jag. Vem ska jag lita på? Trafikkontoret och Polisen motsäger varandras uppgifter, och polisen motsäger sina egna uppgifter. Det blir bara rörigare och rörigare.

Bilden är förstärkt elektroniskt för att visa att de står 1,5m in på cykelhuvudleden. 
I verkligheten syns bilarna dåligt i mörker. Så här:

Vad säger trafikanterna om trafikhindret?På måndagen 21/10 ringde jag Trafikkontoret (TK) och Polisens länskommunikationscentral (LKC). De lämnade motstridiga uppgifter, läs här, men LKC förstod läget och skulle åtgärda problemet.
(Bilarna har stått där sedan lördag morgon 131019)

På tisdagen 22/10 står bilarna kvar. Ytterligare en polispatrull har bara satt på ytterligare små plastsnuttar. Eftersom gårdagens lååånga telefonsamtal i god ton inte fungerade, tänker jag att nu testar jag att argumentera mer påstridigt, nu ska trafikhindren åtgärdas, det ska inte falla mellan olika stolar denna gång.

Men stolarna blir plötsligt fler, det kan nu falla mellan tre stolar, ett externt parkeringsvaktsbolag blir plötsligt inblandat.

Jag cyklar till jobbet.

Jag ringer polisen LKC 07.13
Polisen har nu ändrat åsikt: ”eftersom objekten står på kommunal mark kan vi inte göra något”. Jag är mycket påstridig, med ord som ”det är inte ok, inget trams, jag vill att du beställer bärgare nu”. LKC rådfrågar sina kollegor, ”nej vi kan inget göra”. Jag påtalar att LKC igår sa att polis ska tillkalla bärgare när fordon står trafikfarligt. Jag är väldigt envis, men till slut lägger LKC på luren bara.

Jag ringer Trafikkontorets journummer 07.27 (Trafik Stockholm?)
Medarbetaren säger att ”om polisen markerat med plastband pågår polisutredning, och då får de inte göra något”. Jag påpekar att polisen själva säger att TK kan göra precis vad de vill. Hon går inte med på det riktigt, och säger att ”Polisen inte alltid har rätt, och att Polisen har stora befogenheter”. Jag kontrar med att fordonen står trafikfarligt på prioriterad cykelstråk. Då säger Trafikkontoret jour att hon ”bor i närheten och har själv sett fordonen och de står inte trafikfarligt”. Hon kan inte beställa bortforsling, utan kan bara skicka parkeringsvakt. Jag är påstridig och vill prata direkt med parkeringsvakten. Det går inte för hon kan inte vidarekoppla. Hon erbjuder att parkeringsvakten ringer upp mig. Jag ber om ursäkt för mitt påstridiga tonläge. Samtalet avslutas.

Parkeringsvakten ringer upp 07.53
Parkeringsbolagets patrull säger att ”fordonen inte står på cykelbanan, fordonen står på gräsmattan”. En fjärde felaktig iakttagelse i ärendet således. Jag påpekar att de visst står på cykelbanan. Arbetsledaren ska själv kolla och återkomma lovar hon.

[Uppdatering 131025: Ringer Trafik Stockholm. (med god ton) Om det är hål i vägbanan kan Trafik Stockholm skicka Gatujouren som sätter upp varnande skyltning som syns i mörker. Om det är felparkerade fordon är det Trafikövervakningen som startar ett ärende (som kan ta hur lång tid som helst). Jag frågar då om det är något som hindrar att Gatujouren kan sätta upp varnande skyltning som syns i mörker även runt främmande objekt. Det är inget som hindrar säger Trafik Stockholm. Först menar hon att bilar har ju reflexer och syns i mörker och cyklar har belysning. Jag påpekar att bilar syns dåligt i mörker.

Jag pratar med flera trafikanter på cykelbanan vid bilarna, de är starkt kritiska till att bilarna kan stå kvar så länge på ett prioriterat cykelstråk. Slut uppdatering 131025]

Fem olika okulära besiktningar på samma objekt. Två polispatruller och tre representanter från Trafikkontoret. Ingen har lyckats med den enkla uppgiften att ställa ut någon form av varselskylt med reflex. Ingen har lyckats flytta fordonen 1,5m från körfältet. 

Alla parter har lyckats med att lämna motstridiga/felaktiga uppgifter. Alla har misslyckats med att samarbeta och kommunicera. Ju fler jag pratar med, desto rörigare blir det. Inga gemensamma riktlinjer finns, alla hittar på lite egna regler.Alla saknar kompetens om vad ett prioriterat cykelstråk är och att Stockholm ska bli en cykelstad i världsklass. Alla saknar kompetens om och hur främmande objekt på vägbanan ska markeras med reflekterande varsel.

Om främmande objekt hade blockerat motsvarande en hel körriktning på vägbanan för motortrafik längs Bergslagsvägen hade objektet inte stått kvar längre än 60 minuter. 

Detta bådar inte gott om fler ska lockas att välja cykel som transportmedel.
Såhär säger Trafikkontoret i media om prioriterade cykelstråk:
 ”Tanken med prioriterade cykelstråk är att vägbanorna ska hålla hög klass. Det här ska vara paradgatorna för cykel”.

På Stockholms stads hemsida står att 
 Fel som utgör fara eller risk för olycksfall åtgärdas omedelbart.

Om cykeljouren hade existerat skulle detta vara ett tydligt ärende för den, det är ett akut ärende, anmält på jourtid, och det handlar om ett prioriterat cykelstråk. Men felanmälan på Trafikkontoret har inte hört talas om cykeljouren. De kan inte koppla samtal dit, det finns ingen att prata med på cykeljouren och det finns uppenbarligen ingen med cykelkompetens på jourtid.

Lagen om fordon som hindrar trafiken: Trafikförordning (1998:1276) 2 kap 8§
Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken skall trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en lämplig plats.

FlyttningslagenEftersom övervakningen av allmän ordning och säkerhet hör till polisens uppgifter, bestäms det i 4 § 3 mom. i flyttningslagen att polisen är skyldig att utan dröjsmål flytta ett fordon om dess placering på olycksplatsen äventyrar trafiksäkerheten. 

Polisen värderar således detta prioriterade cykelstråk som en ”vägren på mindre väg”.

På vägen hem passar jag på att ringa LKC och Trafikkontoret jour för att framföra en ursäkt för min påstridiga argumentering på morgonen. Den påstridiga tonen funkar inte, och jag vill såklart hellre föra dialog i god ton. Ursäkten godtas hos LKC, de välkomnar mig att ringa igen. TK jour lovar framföra ursäkten till morgonpersonalen.

Bara några hundra meter längre fram på cykelbanan går det utmärkt att varselskylta. Inga konstigheter.

Så här mailar jag till berörda

Hej,

Polisen länskommunikationscentralen (LKC) Tommy Sundstedt
Trafikkontoret (TK) informationschef Mats Freij
Trafik Stockholm (Trafikkontorets jour?)
Stadsledningskontoret

För kännedom
Polisen Hässelby Vällingby Peter Saarman
Per Ankersjö
Ulla Hamilton

Tack för dina dagliga insatser för trafiken i Stockholm.

Jag upplever det oroande med objekten som blockerar en hel körriktning på det prioriterade cykelstråket mot Västerort. Men kanske mest för att ingen vill ta ansvar, alla motstridiga uppgifter samt bristande kompetens i cykelärenden.

Fyra olika insatser har besiktigat samma objekt. Två polispatruller och två representanter från Trafikkontoret. Ingen har lyckats med den enkla uppgiften att ställa ut någon form av varselskylt med reflex. Ingen har lyckats flytta fordonen från körfältet. 

Alla parter har lyckats med att lämna motstridiga uppgifter. Alla har misslyckats med att samarbeta och kommunicera. Ju fler jag pratar med, desto rörigare blir det. Inga samstämmiga riktlinjer finns, alla hittar på sina egna regler. Ingen har kunskap om vad ett prioriterat cykelstråk är. Alla saknar grundläggande kunskap om att främmande objekt som blockerar vägbana måste varselmärkas i mörker alternativt flyttas. Alla vägrar lösa uppgiften trots upprepade telefonsamtal.

Ingen vill ta ansvar i detta ärende. Det imponerar inte.

Vem vill ta tag i taktpinnen, reda ut och få styrning på detta?


Med vänlig hälsning 
Jon Jogensjö
Cykelpendla Hässelby

En till bild, elektroniskt förstärkt

Kommentarer på Facebook

Kommentarer på Twitter

@CyklaHasselby @perankersjo Strunt i begreppet cykeljour. Här är det mer ett totalt fallisemang av en stats-/kommunapparat. Var är Ulla?

 Visa konversation

Förjäkla dåligt @StockholmsStad @polisen_sthlm! Visa lite handlingskraft och fixa till detta NU! @perankersjo @UllaHamilton @CyklaHasselby

@CyklaHasselby Det är en avgrund mellan resurser till bilism jmfr cyklism. Kanske 95% mot 5% i Stockholm. @StockholmsStad @perankersjo
@CyklaHasselby 4 § […] ”Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.”
@CyklaHasselby Tveksamt om myndigheterna i det här fallet uppfyller serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen.
@CyklaHasselby Bedömer myndigheterna att objekten ej står trafikfarligt till så är det väl bara förvaltningsrätten som kan riva beslutet.
@CyklaHasselby @StockholmsStad Vilken soppa :-/ Tydligt tecken på att Cykeljouren inte är speciellt aktiv. Finns den ens förutom på papper?
@CyklaHasselby @StockholmsStad Körde förbi och kollade ikväll. Det är otroligt dåligt av en Cykelstad i världsklass. #imponerarinte
@CyklaHasselby @KristerIsaksson @polisen_sthlm Vem blir ansvarig om någon cyklar in i bilarna i mörkret ?!
@CyklaHasselby @polisen_sthlm De står ju inte i vägen! Där färdas ju bara leksakstrafikanter, vem bryr sig… Ett uppdrag för Cykeljouren!
@CyklaHasselby @Polisen08Live Osäker pga oskarp bild. Men det bästa är alltid att felanmäla – därifrån skickas ärende till ansvarig