Nu efter första snön är det plogat nästan på en gång på cykelbanan. Dock på vissa ställen är bara halva cykelbanan plogad. Jag jämför med plogningen av bilvägen, om bara ena körriktningen skulle plogas där skulle det väl bli ett väldigt liv. Hur som helst blir det trångt på cykelbanan vid möte, och speciellt om det
kommer en gående. Några mötande cykelpendlare försökte ta upp båda körriktningarna, och verkade helt oförstående över att cykelbanan ska delas med mötande cyklister. Och körde lite för fort och för nära i mötet, bara någon decimeter mellan styrena. På isigt underlag behövs dessutom lite extra säkerhetsmarginaler.