Kort tur till Lövsta ÅVC för att lämna wellpapp, plast och farligt avfall. Cykelbana plogad och sandad. Dock saknas avfasning på kantstenen vid infarten till återvinningscentralen.