Polisen i Stockholm gör häpnadsväckande uttalanden i lokaltidningen Direktpress. Om polisen är rätt citerad visar det en allvarlig kompetensbrist i trafikfrågor.

Jag har skickat följande mail till Journalisterna på Direktpress, polisen i Stockholm, samt för kännedom till Cykelfrämjandet i Stockholm, och Naturskyddsföreningens cykelgrupp i Stockholms län.

Alla cyklande väntar på trafiksignalen vid Alvik.

Alla cyklande väntar på trafiksignalen vid Alvik.

  • I en text i tidningen Östermalmsnytt fanns några anmärkningsvärda citat från Stockholmspolisen. Är polisen rätt citerad, och är detta Stockholmspolisens uppfattning om hur trafiken i Stocholm fungerar?
  • Om Polisen i Stockholm står bakom dessa uttalanden är det djupt olyckligt. Det visar en djup bristande kunskap om olika trafikslag, och då måste det startas ett kunskapslyft inom polisen i Stockholm, och kanske inom polisen nationellt om hur olika trafikslag fungerar, och specifikt trafikslag cykel.
  • Det är också djupt olyckligt om Polisen fortsätter sprida denna felaktiga bild av trafiken, eftersom Polisens uttalanden har en särskild status. Det är också olyckligt för förtroendet för Stockholmspolisen, särskilt bland trafikanter i Stockholm.
  • Det är också olyckligt att Stockholmspolisen riskerar att öka polarisering och konflikter mellan trafikslag, när det inte har alls med fordonstyp eller trafikslag att göra. Det finns inga studier som visar att fordonstyp styr trafikantens val av beteende i trafiken.
  • Det är av största vikt att belysa sakfrågorna med fakta, för att undvika att fortsätta öka polarisering och konflikter mellan olika trafikslag.
  • Stockholmspolisen har med dessa uttalanden minskat trafiksäkerheten, öka polarisering och konflikt mellan trafikslag, och ökat generaliseringar om hela trafikslag. Direktpress i Stockholm har i en uppföljande text dessutom ökat polariseringar och konflikter, genom att helt utelämna sakfrågor och fördjupande fakta. Även tidningen Direktpress visar stora brister om trafik och trafiksäkerhet. Stockholmspolisen har misslyckats med att uppträda som det anstår en myndighet, och Direktpress har misslyckats med ett journalistiskt uppdrag, på ett sätt som kan uppfattas som att ”jaga klick” genom att ställa trafikslag mot varandra, och lyfta fram extrema åsikter.

”Många kör för fort” 

Stämmer, det gäller för alla trafikslag. Det finns ett betydande antal trafikanter på cykelbana som inte anpassar hastigheten till den underdimensionerade cykelinfrastruktur som Stockholm har idag. Bra att det uppmärksammas av Stockholmspolisen.


”De ser inget och hör inget för de lyssnar på musik” 

Olyckligt och vilseledande om polisen är rätt citerad, och oroande att en polis inte förstår hur cykeltrafik och biltrafik fungerar. Synen påverkas inte fysiskt av att lyssna på musik. När trafikanter lyssnar på radio/tal/musik påverkas uppmärksamheten, men det är inga problem att anpassa körningen, så trafikanten har tillräckliga säkerhetsmarginaler. I bil hörs inte trafiken, det finns inga krav på att åka med nedvevade rutor i bil för att höra trafiken. Att som cyklande samspela med biltrafiken styrs nästan helt av syn. Körning på cykel med hörlurar fungerar bra, det går bra att anpassa körningen och hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler även med hörlurar. Det är inte hörlurarna som är problemet, lika lite som antal växlar eller fordonstyp, det är den enskilda trafikantens val av säkerhetsmarginaler som betyder allt. Det gäller i alla trafikslag.


Uppdatering på bloggen: Trafiksäkerheten avgörs av både infrastrukturens utformning och trafikantbeteende.


”mina kollegor som cyklar är ofta de enda som stannar vid rödljus” 

Uttalandet är direkt felaktigt. Med detta uttalande sjunker förtroendet för polisen och polisens uttalanden. Stockholmspolisen visar om detta uttalande är rätt citerat stora brister i uppfattning av trafiken, och kanske bristande vilja att förstå trafik i allmänhet. Det är en betydande del av cyklande trafikanter som inte följer trafikförordningen, men det finns inga studier som visar skillnader mellan olika trafikslag. Det finns inga studier som visar att fordonstypen styr trafikantens val av beteende. Det är kontraproduktivt att fokusera på fordonstyp när det är den enskilda trafikantens beteende som är avgörande.


”främst är cyklisten som måste vara vaksam i trafiken”.

Häpnadsväckande felaktigt påstående om polisen är rätt citerad, här blir det uppenbart för många att Stockholmspolisen brister i trafikkunskap, brister i intern utbildning och brister i metod att kommunicera med allmänheten och media. I verkligheten måste alla trafikanter vara vaksamma, det är ett samarbete och ansvar för alla trafikanter. Här ger Stockholmspolisen en signal till trafikanter i bil och gående att ansvaret ligger på de cyklande att hålla uppsikt, vilket är djupt olyckligt. Stockholmspolisen riskerar att fördröja trafiksäkerhetsarbetet med detta uttalande. Stockholmspolisen ökar också polariseringen och konflikter mellan olika trafikslag i detta uttalande.

Fortbildning för Stockholmspolisen
  • Jag hjälper gärna till att utbilda Stockholmspolisen att förstå trafikslag cykel, och kunna kommunicera i media om cykeltrafik på ett sätt som ökar trafksäkerheten, ökar medborgarnas förtroende för polisen, minskar polarisering och konflikter mellan trafikslag. Jag hjälper gärna till med lärarhandledning om cykeltrafik.

 

 

Uppdateringar

På twitter finns tecken på att polisen i Stockholm inte har någon gemensam syn på trafiken, vilket ytterligare understryker behovet av översyn och samordning av polisens kompetens inom trafiken.

Inte påverka andra poliser

 

Länkar

Direktpress text med uttalanden från polisen Peter Enell 2015-04-24

Uppföljande text i tidningen Direktpress