När prioriterat cykelstråk används som snöupplag är det ”good enough”, kommunicerar Trafikkontorets chef Per Anders Hedkvist. Även spårig is i kurva med skymd sikt är ”good enough” i en cykelstad i världsklass.

Jag har mailat till Trafikkontorets chef Per Anders Hedkvist, om problemet med att entreprenör inte åtgärdar allvarliga brister på det prioriterade cykelstråket mot Västerort, trots upprepade uppmaningar via Trafik Stockholm och felanmälningsappen. När inte ens den mest envisa medborgaren lyckas efter flertalet felanmälningar, då krävs ny organisation för felanmälning samt nya rutiner mellan beställare och entreprenör i Stockholm. Mitt mail gäller specifikt utvalda exempel längs prioriterade cykelstråket mot Västerort. Vid en tidpunkt mellan snöperioder, så maskiner och personal är rimligen inte upptagna med annan akut snöröjning. Trafikkontorets chef Per Anders Hedkvist har svarat via en lägre tjänsteperson om hur åtgärder utförs i dagens felanmälningsystem.

snöhög över hela cykelstråk crop

Mörk hård permanent snöhög blockerar båda körriktningarna på prioriterat cykelstråk

 

Per Anders Hedkvist svarar inledande i huvudsak i allmänna ordalag kring cykelbanor, prioriterade cykelstråk och cykeljouren. Visst är det bra med en allmän bakgrund, men frågan är specifikt ställd. Per Anders Hedkvist tackar via den lägre tjänstepersonen för mitt engagemang. Svaret påminner om automatiska svar som egentligen inte berör den specifika frågeställningen, där man märker att personen som svarar inte har lagt någon större tid på det specifika ärendet, och delvis saknar specifik kunskap i det aktuella ärendet.

”Cykelstad i världsklass” gäller inte helt på Trafikkontoret. Där har chefen och organisationen lägre ambitioner.

Stockholms stad pratar om ”cykelstad i världsklass”. Trafikkontoret verkar delvis ha en helt annan idé. Trafikkontoret tycker att spårig is på prioriterade cykelstråk i kurva med skymd sikt är ”good enough”. Och att endast en av två körriktningar är snöröjt är också ”good enough”. När båda körriktningarna på det prioriterade cykelstråket är blockerat av en permanent snöhög är det också ”good enough”.

Bristen på kompetens hos Trafikkontoret om säkerhet och framkomlighet för cyklande är häpnadsväckande.

I studier visas att cyklandeolyckor är en av de största grupperna, och snabbast ökande. Studier finns också som visar att bristande underhåll orsakar många olyckor. Ändå ser Trafikkontoret inga problem med att det ligger spårig is på hela körriktningar i kurva med skymd sikt efter nedförsbacke. Ett stort snöupplag, permanent placerat mitt på hela cykelbanan, utan varningsskyltar, är också helt ok enligt trafikkontoret. Det prioriterade cykelstråket är underdimensionerat redan utan snö, det finns inte ens plats för möte mellan cyklande utan att använda gångbanan intill.

”Vi har god kontroll på vårt felanmälningssystem”

Jag visar att inte ens den mest envisa medborgaren lyckas få allvarliga brister åtgärdade, efter upprepade felanmälningar. Ändå anser Trafikkontoret att systemet fungerar bra. ”Tack för ditt engagemang” men här finns inga brister menar Trafikontoret, upplever jag.

”Vi har erfarenhetsutbyte med andra städer”

Problemet är att Trafikkontoret saknar egen relevant kvalitetskontroll av snöröjningen för prioriterade cykelstråk och vanliga cykelbanor. Trafikkontoret har ingen utbildad personal som cyklar dagligen och kontrollerar framkomlighet och säkerhet med cyklandeerfarenhet över tid. Trafikkontoret påstår att de gör nationellt jämförbara utvärderingar, trots att relevant kontroll från cyklande saknas. Trafikkontoret visar också med ovanstående uttalanden om ”good enough” att de delvis saknar kompetens om cykelinfrastruktur och säkerhet för cyklande enligt gällande forskning. Ändå påstår Trafikkontoret att de kan göra utvärderingar.

Jag bara klagar, kan jag inte göra något åt saken själv?

Jo, faktiskt. Det har jag redan gjort. Jag felanmäler alla brister. Jag har precis startat nätverket Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län. Där ska relevanta erfarenheter från hela Stockholms län samlas. Jag har dessutom startat ett forum ”Cykla i Stockholm” med över 1000 medlemmar som dagligen lämnar relevanta rapporter från cykelbanor. Dag för dag, timme för timme, minut för minut. Både entreprenör och beställare kan redan idag använda alla erfarenheterna direkt från mobiltelefon, iPad eller dator, och allt är fullt sökbart. Extremt snabbt och extremt lättillgängligt.

Superlokala cyklandeombud i Stockholms län

Superlokala cyklandeombud i Stockholms län

Ibland gör jag gör entreprenörens jobb själv istället när upprepade felanmälningar inte leder till åtgärd. Det kan vara tex att klippa grenar och buskar. Läs mer här hur buskar underhålls. Läs mer här om krav på underhåll. Läs mer här om när jag breddar barnens cykelbana en meter.

Klipper buskar Hässelby lokalt text

Medborgarinitiativ när entreprenör inte åtgärdar trots upprepade felanmälningar

 

 

Har Trafikkontoret visat intresse av erbjudandet om relevanta erfarenheter timme för timme?

Inget svar har ännu kommit från Trafikkontoret, Trafik Stockholm, entreprenören Peab, Trafikverket, Exploateringskontoret, entreprenören Svevia eller stadsdelsförvaltningarna. Det har dock bara gått en vecka, så jag hoppas fortfarande på svar.
Uppdatering 150203, ansvarig politiker Daniel Helldén svarar via borgarrådssekreterare ”Stort tack för tid och engagemang för att sprida information och kunskap om cykling i Stockholm. Jag är redan med i ”Cykla i Stockholm”, följer inlägg och uppskattar initiativet.”

Hur kan Trafikkontoret organiseras om?

  1. Viktigast av allt: De som arbetar med cykelinfrastruktur och underhåll måste cykla själva dagligen till jobbet och i övrigt i vardagen. Både beställare och entreprenörer, samt nerifrån och upp i organisationerna. För att få en praktisk erfarenhet av cykling i vardagen.
  2. Ansvaret för cykelbanorna är uppdelat på för många ställen inom Stockholms stad. Det måste ligga på ett och samma ställe.
  3. Felanmälningsappen kan förbättras. Alla klagomål och felanmälningar bör synas publikt på karta och sökbart i appen. Röstning/gilla-funktion och kommentarsfunktion på redan gjorda ärenden skulle förbättra appen. Lista på egna ärenden.
  4. De som arbetar med cykelinfrastruktur måste ha arbetstid att följa de forum och bloggar som handlar om vardagscykling lokalt i Stockholm och om vardagscykling nationellt.
  5. Superlokala cyklandeombud i Stockholms län behöver arvoderas. För att det tar tid att rapportera och driva ärenden med långsiktighet och hög kvalitet.

 Är det bara dessa tre beskrivna platser som brister?

Nej det finns fler ställen som jag dokumenterat längs det prioriterade cykelstråket med likartade brister. I sociala medier finns dessutom fler dokumenterade exempel där upprepade felanmälningar inte leder till åtgärd på andra platser i Stockholm. Jag får mail från engagerade medborgare som felanmäler, men tappar sugen när inget händer. Det finns givetsvis goda exempel också där felanmälningar leder till rätt åtgärd.

Men det som oroar mest är den grundläggande inställningen hos Trafikkontorets högsta chef, och i organisationen i övrigt, som visar sig i svaret i detta ärende. Tex när delar av personalen på Trafik Stockholm säger till de som felanmäler att man inte ska cykla i vinterväglag, eller att man inte ska cykla i mörker. Ska cykelinfrastruktur förbättras under överskådlig tid behövs omorganisation av Trafikkontoret.

Om man översätter Trafikkontorets ”good enough” för prioriterade cykelbanor till  biltrafiken?

Då skulle den högtrafikerade Drottningholmsleden kunna ha mörka blockerande betongsuggor rakt över hela körriktningen utan någon varselskyltning alls. Så är det naturligtvis inte, där sätter man upp varselskyltning i åtta led innan själva hindret. Läs mer här. Det är skillnad på huvudleder för cykel och biltrafik.

För biltrafik skyltas i många intervaller före hinder

För biltrafik skyltas i åtta intervaller före hinder

Mailväxlingen

Jag mailar Per Anders Hedkvist på Trafikkontoret.
Hej. Trots många upprepade felanmälningar om bristande säkerhet och framkomlighet på prioriterade cykelstråket Västerort sker ingen åtgärd. Inte ens mellan snöfall när tid, personal och maskiner borde finnas i större utsträckning.

När inte ens den mest envisa medborgare lyckas få stadens egna mål uppfylllda genom felanmälningssystemet, då krävs omorganisation. Ytterligare en trolig orsak är att bland beställare och entreprenör finns ingen som använder det prioriterade cykelstråket dagligen, relevant erfarenhet saknas helt enkelt. Förtroendet för Cykeljouren minskar, den funktionen verkar inte ha någon särskild effekt för trafikslag cykel i detta ärende.
Läs här om brister i framkomlighet och säkerhet.
Svar från Per Anders Hedkvist, via annan tjänsteperson
Hej Jon. Tack för ditt mail, jag fick i uppdrag av Per Anders Hedkvist att besvara dina  frågor. Cykeljouren är ett samlingsnamn för många funktioner, bland annat är en del den metoden som vi använder på vissa utvalda cykelstråk. De stråk som gäller ser du på vår hemsida, länk: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykla-pa-vintern/

 Alla cykelbanor ingår alltså inte i detta projekt. Det är ett projekt där vi bl a arbetar tillsammans med forskare från Vti (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Sopsaltaren är ett försök där vi testar metoder, som passar i Stockholms miljöer. Vi har erfarenhetsutbyte med andra kommuner och städer, främst de som har samma förutsättningar som Stockholm och som befinner sig på samma breddgrad. Erfarenheterna och utvärderingarna är alltså jämförbara. Det är spännande och utmanande att arbeta med utveckling och det är inte alltid som rätt metod, materialval, maskin mm väljs. Då gäller det att kunna byta och gå till redan beprövade metoder. Vi har också ett samarbete med meterologer på SMHI. Vi arbetar  tillsammans med erfarna kollegor som kan rekommendera och ge oss för utsättningar för att i möjligaste mån uppnå önskat resultat. Du har många synpunkter på vårt utvecklingsarbete – tack för ditt engagemang.

Du hänvisar till din blogg där många bilder finns på våra cykelbanor, många av bilderna är helt ok utifrån den vardagen vi lever i, ibland räcker ”good enough” – och det visar sig på dina bilder, det går att cykla och ta sig fram, det gäller inte barmarksförutsättningar vintertid. Vi har god kontroll på vårt felanmälningssystem, men ska självklart ta reda på vad som hänt i just detta fallet. Vänlig hälsning nn.nn